Gruver på havbunnen skal konsekvensutredes

- Norge kan sitte på store forekomster av verdifulle mineraler.

Publisert

Olje- og energidepartementet åpner høring om et konsekvensutredningsprogram for gruvedrift på norsk sokkel.

Håpet er at mineralvirksomhet på havbunnen skal sikre Norge store inntekter framover.

– Etterspørselen etter metaller er forventet å øke globalt i framtida, og Norge kan sitte på store forekomster av verdifulle mineraler. Det betyr at mineralvirksomhet på havbunnen kan bli økonomisk lønnsomt, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i en pressemelding.

Oljedirektoratet har allerede tatt prøver som viser høyt innhold av kobber, sink og kobolt.

(©NTB)