Lerøy hentet inn 2,2 milliarder

Publisert

Etter en vellykket emisjon kan Lerøy kjøpe seg inn i Havfisk og Norway Seafoods. 

Lerøy Seafood skriver i en børsmelding at de har hentet inn 2,2 milliarder gjennom en vellykket emisjon.

Selskapet skriver at den rettede emisjonenbestod i 5.000.000. nye aksjer, samt salg av 300.000 egne aksjer. Dermed sitter selskapet igjen med 29 776 egne aksjer.

Pengene hentet inn gjennom emisjonen skal bidra til finansieringen av oppkjøp av Havfisk ASA og Norway Seafoods Group. Gjennomføringen av kjøpet er betinget av godkjennelser fra Nærings- og fiskeridepartementet og relevante konkurransemyndigheter.

Emisjonen ble gjennomført gjennom en akselerert bookbuilding-prosess etter ordinær handelsslutt i går, og stengte en time før børsen åpnet i morges. Selskapet skriver at emisjonen so var vesentlig overtegnet vakte stor interesse både blant eksisterende og nye aksjonærer, samt nye institusjonelle investorer.