Hauglie vil gjennomgå sikkerheten på sokkelen

Publisert

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) varsler en ny stortingsmelding om sikkerheten på norsk sokkel etter flere alvorlige hendelser det siste året.

– Petroleumstilsynet har også stilt spørsmål om sikkerheten står ved et veiskille, og det er uenighet mellom partene om kostnadskuttene medfører press på sikkerheten, sier Hauglie.

– I denne situasjonen vi er i nå, er det kanskje enda viktigere enn noen gang at partene finner gode løsninger sammen, at de som har skoene på også blir hørt når man skal komme med gode forslag til hvordan man skal kutte kostnadene uten at det går utover sikkerheten, sier Hauglie.

Dette blir den første meldingen om sikkerheten på norsk sokkel siden 2011.

Flere ulykker og nestenulykker

Tall som Stavanger Aftenblad har hentet inn viser at antall saker om ulykker og hendelser på norsk sokkel i politiet øker.

Politiet i Stavanger etterforsker for tiden 13 saker fra sokkelen, ifølge avisen. I tillegg kommer saker som er under etterforskning lenger nord på norsk sokkel.

Hendelsene inkluderer blant annet to gasslekkasjer og en brann på Statoils felt i Nordsjøen i oktober. Senest 22. november oppsto det brann i et maskinrom på en borerigg på Njord-feltet.

Stavanger-politiet vil ikke kommentere sikkerhetssituasjonen offshore, men seksjonsleder Åslaug Høgemark ved Nordsjø- og miljøseksjonen i Rogaland politidistrikt understreker at politiet tar slike saker alvorlig.

– Vi vurderer hver sak for seg. Vi vurderer alltid sakene ut ifra personskade, død og potensialet i hendelsen, sier hun.

Setter ned arbeidsgruppe

Arbeidsminister Anniken Hauglie setter ned en arbeidsgruppe som skal gjennomføre en full gjennomgang av HMS-tilstanden i næringen, skriver departementet i en pressemelding.

Gruppa skal gi en beskrivelse av risikoen og sikkerheten i oljenæringen og se på mulige nye tiltak i en rapport som leveres i oktober neste år.

Gruppa skal ledes av Ole Andreas Engen, professor i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Han har tidligere ledet flere store forskningsprosjekter om risikoregulering av petroleumsvirksomheten, luftfarten og maritim næring. (©NTB)

Fakta om ulykker og hendelser:

 • 16. mars: Visund-plattformen. Barrierebrudd i forbindelse med brønnvask.
 • 16. april: Ekofisk-feltet. En vedlikeholdsarbeider på rørdekk falt ned gjennom et hull i dekket som ikke var merket eller dekket til. Han falt ned på en og bjelke og ble liggende til redningsmannskaper fikk ham ned og til sykehus.
 • 16. april: Eldfisk-feltet. Brann i tavlerom. Brann slukket umiddelbart med tilgjengelig slukkemiddel.
 • 25. juni: Goliat-plattformen til Eni Norge. En person fikk hodeskader under arbeid ombord. Under etterforskning av politiet i Troms.
 • 30. juni: Snorre B-plattformen. Miljødirektoratet anmelder Statoil for utslipp av oljebasert borevæske til sjø.
 • 4. juli: Riggen Songa Equinox på Troll-feltet. Et produksjonsrør på 250 kilo falt fra en gripeklo og flere meter ned. Det gikk gjennom dekket til riggen og landet på kjellerdekket som ikke var avsperret. Det var ingen personer i området.
 • 8. juli: Martin Linge. Miljødirektoratet har anmeldt Total for utslipp av borekaks med vedheng av oljeholdig borevæske til sjø.
 • 27. september: Norne-skipet i Norskehavet: En mann fikk bruddskader i en hånd i forbindelse med trykktesting.
 • 15. oktober: Gasslekkasje på boreriggen Songa Endurance på Trollfeltet. 20 ansatte evakuert.
 • 16. oktober: Brann i en pumpe på et utstyrsskaft på plattformen Statfjord A, deler av de ansatte evakuert med helikopter.
 • 16. oktober: Gasslekkasje på plattformen Gullfaks A, flere av de 210 ansatte må i livbåtene.
 • 19. oktober: Ringehorne-plattformen i Nordsjøen. ExxonMobil hadde brann i et brannpumperom.
 • 23. oktober: Mannskap på plattformen Snorre A må i livbåtene, etter at gassalarmen gikk, ifølge Aftenbladet.
 • 22. november: 33 av 106 ansatte på riggen Scarabeo 5 på Njord-feltet evakuert da brann oppsto i et maskinrom. Ingen ble skadd.
 • 25. november: 67 personer mønstre ved livbåtstasjonene på Heimdal-plattformen og produksjonen blir stengt da brannalarmen går klokka 1 natt til fredag.