Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Haram har fantastiske vindressurser

Etter 21 år med planlegging nå blir bygget vindkraft i Haram kommune utenfor Ålesund.

Zephyr forteller i en pressemelding at det etter 21 år med planlegging nå blir bygget vindkraft i Haram kommune utenfor Ålesund.

Anlegget vil gi nok fornybar energi til alle innbyggerne i Haram kommune og bidra til økt forsyningssikkerhet til Haramsøya gjennom etablering av ny sjøkabel til øya. I tillegg vil vindkraftanlegget betale eiendomsskatt til kommunen og det vil benyttes lokale firmaer i utbyggings- og driftsfasen.

Haramsøya vindkraftverk

Kapasitet: 33,6 MWÅrlig produksjon: 112 GWh (tilsvarer forbruket til 7.000 husstander)

  • Turbiner: 8 stk Vestas 4,2 MW, 82m tårnhøyde og 136m rotordiameter
  • Eier: Taaleri Energia fra FinlandDrifts- og utbyggingsansvarlig: Zephyr AS
  • Utbyggingskostnad: Omtrent 400 millioner kroner

Zephyr forteller også at berørte grunneiere, som i dag benytter arealene til dyrking av fór, vil få inntekter fra vindkraftverk samtidig som landbruksaktivitetene kan opprettholdes.

- Haram har fantastiske vindressurser som bidrar til å realisere Norges og verdens behov for ren energi. Det har vært jobbet med et vindkraftverk på Haramsøya i 21 år. Det har vært et prosjekt med mange tilpasninger underveis noe som har medført at det har dratt ut i tid å realisere prosjektet. Vi tror på vindkraft som en ren og fornybar energikilde, og er fornøyd med at vi nå endelig realiserer prosjektet, sier administrerende direktør i Zephyr, Olav Rommetveit.

Han legger til at vindkraft er en viktig del av arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

- Skal vi nå våre klimamål i Norge og møte næringslivets og industriens behov for fornybar energi bør det bygges mer vindenergi. Vindkraftverket på Haram er et lite, men viktig bidrag i så måte. Et kullkraftverk med en tilsvarende årsproduksjon som vindparken på 112 GWh slipper ut 100.000 tonn CO2 i året. Norges samlede CO2-utslipp er omtrent 50 millioner CO2-ekvivalenter, sier Rommetveit.

Her kan du lese mer om Haramsøy vindkraftverk.