Har startet gasseksport fra Varg

Published

Vil øke produksjonen fra Varg-feltet.

Gass begynte å strømme fra Varg feltet tidlig i februar 2014.

Dette er en stor milepæl for Varg (PL038) og for Varg Gass Eksport prosjektet. Hele jobben har vært gjennomført som planlagt , med ingen forstyrrelser på produksjonen på Varg- feltet, og ikke minst uten skade på miljø og personell, sier administrerende direktør John Vemmestad i Talisman Energy Norge AS.

Varg-feltet inneholder hovedsakelig olje, og har vært i produksjon siden 1998. Gassen fra feltet har hittil blitt reinjisert i Varg-reservoaret fordi det ikke var tilgjengelig infrastruktur i området da feltet ble bygget ut. Gassen skal nå eksporteres gjennom en ny seks kilometer lang rørledning til Rev-feltet, for videre eksport via Armada-feltet til Storbritannia.

Varg Gass Eksport vil øke produksjonen fra Varg-feltet. Økt utvinning på eksisterende felt er en viktig del av vår strategi, og er enda et godt eksempel på hvordan Talisman skaper verdier på norsk sokkel, sier Vemmestad.

Mye arbeid har vært lagt ned i prosjektet. Det har vært utført nødvendig oppgraderinger på Petrojarl Varg FPSO og Varg A plattformen. I løpet av sommeren og høsten 2013 har det vært gjennomført omfattende marine operasjoner med rørlegging og oppkoblinger mot Varg og Rev, sier prosjektleder Bjørn Arne Jenssen.

Varg feltet - en suksess historie

Varg feltet har vært en suksess og har produsert 3 ganger så mye volum olje som de estimatene som ble gitt da prosjektet ble godkjent av myndighetene.

Dette er et resultat av at eierne har maksimert produksjonen fra feltet gjennom god drift, infil- boring (mellomseksjons-boring), reservoarstyring og stimulert oljeutvinning.

Tillatelse til anlegg og drift av en ny gassrørledning fra Varg-feltet i den sørlige delen av Nordsjøen ble godkjent av Kongen i statsråd 12. April 2013.

Fakta om Varg

Varg-feltet startet produksjon i 1997/1998 og består av en ubemannet plattform (Varg A) og Petrojarl Varg FPSO. Disse er bundet sammen med et 1200 m langt produksjons- og injeksjonsrør og en kontrollkabel. Oljen blir eksportert med shuttle tankere. Varg-feltet er lokalisert ca. 200 km vest for Stavanger i blokk 15/12 og med et vanndyp på 84m.

Talisman Energy Norge er operatør på Varg feltet med 65 % eierandel. Øvrige rettighetshavere er Petoro AS med 30 % og Det Norske Oljeselskap ASA med 5 %.