Har kuttet 600.000 tonn CO2-utslipp siden 2011

Publisert

I en pressemelding forteller Equinor at de siden 2011 har kuttet CO2-utslippene innen logistikk rettet mot norsk sokkel med 600.000 tonn.

Fredag 18. januar åpner baseselskapet Norsea et landstrømanlegg på Dusavik forsyningsbase i Rogaland utenfor Stavanger. Basen er den siste i rekken av forsyningsbaser som gir forsyningsfartøyer på Equinor-kontrakt mulighet til å bruke strøm fra land når de ligger til kai, og lade opp batterier ombord på fartøyene.

Landstrøm er ett av flere tiltak for å få ned utslippene innen logistikk, og 13 av 19 forsyningsfartøyer på langsiktige kontrakter med Equinor har allerede installert utstyr for å benytte landstrøm. Ytterligere fem fartøy i kontraktsporteføljen vil være utstyrt med landstrøm i løpet av 2019.

– Det er mange som må samarbeide dersom vi skal klare å ta ned utslippene i logistikkjeden, og der har Equinor en spesiell rolle ettersom vi har et stort antall leverandører som må spille på lag for at vi skal klare å få til kutt. Vi påvirker operasjonelt gjennom den daglige driften, kommersielt ved å belønne lave utslipp i kontrakter og strategisk ved å legge til rette for en virksomhet som har god utnyttelse av fartøy, kjøretøy og helikoptre, sier Philippe F. Mathieu, direktør for Felles Driftsstøtte i Equinor.

Siden 2011 har Equinor kuttet utslipp innen logistikk med totalt 600.000 tonn CO2, tilsvarende utslippet til alle biler i Oslo i løpet av ett år. Tallet dekker helikoptre og fartøyer innen forsyning, beredskap, riggflytt og lagerfartøy.

De totale utslippene har gått ned med 37 prosent, mens utslipp justert for aktivitetsnedgang er redusert med 26 prosent. Nå er målet å øke redusjonen til 50 prosent innen 2030.

Nedenfor er oversikt over alle fartøy på Equinor-kontrakt som har installert mulighet for å benytte landstrøm per januar 2019.

FARTØYERSELSKAPER
Ocean StarAtlantic Offshore
Far SunSolstad Offshore
Ocean Art Atlantic Offshore
Havila CharismaHavila Shipping
Havila Foresight Havila Shipping
JuanitaUgland Offshore
Far SearcherSolstad Offshore
Skandi FloraDOF
Skandi Mongstad DOF
SjoborgSkansi Offshore
Rem Eir (LNG)Remøy Shipping
Troms ArcturusTroms Offshore
Viking Energy (LNG)Eidesvik Offshore