Har ansatt 140 etter at oljeprisfallet startet i 2014

Publisert

2014 var et vondt år for den norske oljebransjen. Oljeprisen stupte, og nyhetsbildet ble preget av nedbemanninger.

Det var imidlertid ikke tilfelle i Lundin Norway. I en artikkel på oljeselskapets hjemmeside skriver de at hver tredje ansatt i selskapet ble ansatt etter at oljeprisfallet startet, og at det utgjør totalt 140 ansatte. Nå er de totalt 370 ansatte.

- Vi har hele veien hatt fokus på å ikke bygge en større organisasjon enn vi strengt tatt har bruk for. Dermed har vi ikke hatt stillinger vi kunne klare oss uten, sier Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Norway.

Hun peker på at oljebransjen er en bransje for tålmodige og langsiktige aktører.

- Det vil alltid være svingninger i vår industri, men samtidig har vi et langt perspektiv på aktiviteten vår. Det tar som kjent gjerne et tiår eller mer fra funn til produksjon. Lundin har eiere som er villig til å investere i dag for det vi tror blir lønnsomt om ti år eller mer. Det er en stor styrke for selskapet, sier Færøvik.

Samtidig retter også Færøvik oppmerksomheten mot bransjens behov for nye letearealer og nye funn.

- Uten nye utbygginger vil sysselsettingen og inntektene for samfunnet synke, sier Kristin Færøvik.