Slik bør bedrifter bruke Facebook

Publisert

Olja forstår ikke Norges største mediekanal.

Hans-Petter Nygård-Hansen er kommunikasjonsrådgiver, foredragsholder og gründer av kommunikasjonsbyrået KommFrem. Han har nylig gitt ut den digitale boken "En veldig liten bok om å drive en god Facebook-side", og enerWE har intervjuet ham om bokslippet.

Hva er det viktigste bedrifter bør tenke på før de oppretter en Facebook page?

Et hvert nytt initiativ, aktivitet, kampanje eller nysatsning bør alltid starte med "hvorfor?". Det gjelder også det å opprette en Facebook-side. På samme måte som mange etablerte egne nettsider på 90-tallet «fordi alle andre gjorde det», er det i dag mange som er på Facebook av samme grunn.

I «En veldig liten bok om å drive en god Facebook-side» belyser han blant annet en rekke spørsmål virksomheter bør stille seg før de setter i gang. Hvilke endringer er de på jakt etter, hva ønsker de å oppnå, hvem skal drive innsatsen, hvordan skal de håndtere den daglige driften og hvordan skal de måle effekten, er bare noen av spørsmålene alle bør stille seg før de setter i gang. Og kanskje aller viktigst - står lederen og ledelsen bak?

Flere dårlige enn gode eksempler fra oljebransjen

Det er enklere å finne eksempler på «dårlige» Facebook-sider enn gode. Statoil er nesten alene om å være unntaket. Jeg husker godt første gangen jeg diskuterte sosiale medier med oljebransjen og da var konklusjonen ganske så entydig og snever: «Vi kommer aldri til å selge oljeplattformer på Facebook».

I dag er Facebook Norges største mediekanal og på lik linje med andre mediekanaler har sosiale medier og Facebook sine respektive egenskaper som gjør at enkelte endringsmål kan oppnås. Mens noen bruker Facebook til å øke kjennskapen til en virksomhet - til å bygge og styrke omdømmet, er det andre som bruker de samme kanalene til å formidle kunnskap, erfaring og ekspertise. Motivasjonen og endringsmålene kan være forskjellige, men felles for de som «lykkes» er at de har startet først med hva det å lykkes skal være.

LinkedIn det beste for B2B

Det må også legges til at veldig mange virksomheter fortsatt velger sosiale nettverk basert på om de selv definerer seg som en B2C- eller B2B-virksomhet. Om de driver virksomheten sin mot forbrukere eller andre virksomheter. 

Det man derimot glemmer - være seg om man har planer om å satse på Facebook, Twitter eller LinkedIn - sistnevnte det soleklare valget for mange B2B-virksomheter - er at sosiale medier først og fremst handler om mellommenneskelig kommunikasjon. Det handler om dialog, interaksjon, engasjement og kommunikasjon.

Virksomheter som forstår det blir «flinke» og «lykkes» uansett hvilke kanaler de satser på, gitt at de først starter med å spørre seg selv; Hva er det vi ønsker å oppnå med tilstedeværelsen.

Hvilke feil er de vanligste feilene som bedrifter gjør på Facebook?

Det er spesielt tre ting som går igjen. Den første feilen er at man overvurderer effekten av å «være» på Facebook samtidig som man undervurderer hvor stor innsats som må til for å oppnå de endringene, målene eller effekten man ønsker å oppnå. Den andre feilen er at man bruker sosiale medier som hvilken som helst annen massekommunikasjonskanal. Tradisjonelle salg- og markedsføringsmetoder fungerer ikke like godt i et sosialt nettverk som på mange måter «lever» på bakgrunn av interaksjon og engasjement.

Den siste feilen er at nesten alle har feil oppløsning på de bilder de legger ut. Årsaken til det siste er at de fleste virksomheter fortsatt forholder seg først og fremst til hvordan bildene ser ut på desktop, og glemmer at mesteparten av tiden publikumet deres er på Facebook er via en mobil enhet. Verden har blitt mindre rett og slett. 

Hva fikk deg til å skrive denne boken?

Jeg håper og tror at boken min kan motivere, inspirere og ikke minst lære flere virksomheter å tenke seg godt om hva det er de ønsker å oppnå, før de «hopper ut i det». Da blir også resultatet også mye bedre.

Les mer om Hans-Petter og boken hans.