Tidligere styreleder i Thule Drilling tapte i Høyesterett

Publisert

Høyesterett har forkastet anken til tidligere styreleder i Thule Drilling, Hans Eirik Olav, og dermed er tingrettens dom om fire års fengsel nå rettskraftig.

Det var 12. januar 2015 at Olav ble dømt til fengsel i fire år for blant annet grovt økonomisk utroskap mot et riggselskap der domfelte var styreleder. I tillegg ble han dømt til å betale erstatning til riggselskapet med til sammen 6 millioner amerikanske dollar og til å betale sakskostnader til staten på 100.000 kroner.

Høyesterett forkastet Olavs anke, og dommen er nå rettskraftig, opplyser Økokrim.

Han er også dømt for å ha skjult utbytte fra utroskapen ved en rekke transaksjoner, og for brudd på merverdiavgiftsloven, bokføringsloven og ligningsloven i forbindelse med et annet selskap der han var styreleder og daglig leder.

Olav ble frifunnet for brudd på aksjeloven og et tilfelle av brudd på ligningsloven.