Handelsoverskuddet halvert på ett år

Publisert

Det ble eksportert varer for 62,1 milliarder kroner fra Norge i oktober i år, en nedgang på 16 prosent fra samme måned året før. Overskuddet i handelsbalansen er svekket med nesten 50 prosent.

Importen beløp seg til 51,7 milliarder kroner, en nedgang på 3,6 prosent, sier tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Norsk vareeksport har hatt en nedadgående trend de siste tolv månedene. Dette gir seg utslag i et stadig lavere handelsoverskudd, som hittil i år er nesten 50 prosent lavere enn i samme periode i fjor, skriver SSB.

Handelsoverskuddet endte på i underkant av 100 milliarder kroner for de første ti månedene av året. Reduksjonen skyldes i hovedsak fallet i olje- og gasseksporten, men også fastlandseksporten bidrar til nedgangen. (©NTB)