Ketil Solvik-Olsen
Ketil Solvik-Olsen

Vurderer ny flyplass i Hammerfest som følge av olje- og gassvirksomheten

Publisert

Hammerfest er en by og kommuni i Finnmark kommune. Det bor bare 10.527 personer her, ifølge Wikipedia, men rett utenfor ligger Melkøya. Der ligger landanlegget som behandler og kjøler ned gassen fra Snøhvitfeltet i Barentshavet.

Som en følge av olje- og gassvirksomheten har flyplassen opplevd god trafikkvekst, og Avinor forventer fortsatt vekst i årene fremover. Som en følge av det setter regjeringen i gang en utredning for hvordan de skal håndtere dette.

– I Hammerfestområdet har olje- og gassrelatert virksomhet skutt fart de siste årene, og trafikken ved Hammerfest lufthavn har økt betydelig. Vi ber nå Avinor om å starte arbeidet med en konseptvalgutredning for luftfartssystemet i Hammerfestområdet. En slik utredning vil gi kunnskap om hvordan behovet for flytransport i området best kan løses, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Hammerfest lufthavn hadde 122.000 passasjerer i 2007. I 2017, var det 163 000 passasjerer ved lufthavna, og Avinor forventer fortsatt trafikkvekst i forbindelse med leteboring og utbygging av nye felt.

Dagens rullebane er bare 880 meter lang, og kan bare håndtere flytyper med opptil 39 seter. Disse flyene blir for små til at det er hensiktsmessig å sette opp flyruter direkte til og fra Sør-Norge, enten det er Oslo, Stavanger, Bergen eller Trondheim.

Terrenget rundt flyplassen gjør det også vanskelig å forlenge rullebanen, og dermed må utredningen også se på muligheten for å bygge en ny flyplass et annet sted i området.

Powered by Labrador CMS