Halve Norge har fått ny smart strømmåler

Publisert

Kraftselskapene har et stort prosjekt på gang der alle strømmålere skal byttes ut med automatiserte strømmålere (AMS) som automatisk leser av strømforbruket og sender det inn til strømselskapene.

Nå forteller NVE at ved utgangen av 2017 hadde halvparten av strømkundene fått installert den nye strømmåleren.

- Smarte strømmålere er en nødvendig brikke i fremtidens kraftsystem. De nye målerne gir strømkundene bedre oversikt over eget strømforbruk, og legger tilrette for såkalt forbrukerfleksibilitet. Med mer uregulerbar strømproduksjon, som for eksempel vindkraft, og mer effektkrevende utstyr i hjemmene våre, er det viktig at vi bruker strømmen smart. Det gjør at vi holder nettkostnadene så lave som mulig, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE i en kommentar på NVE.no.

Halvparten av strømkundene vil si omtrent det har blitt installert omtrent 1,6 millioner automatiske strømmålere så langt. Det skal bare være ca. 1,6 prosent av installasjonene som ikke har vært i henhold til planen, og det betyr at de fleste nettselskapene tror de skal klare å komme i mål til fristen 1. januar 2019.

- IKT-sikkerhet og personvern er kritiske områder som krever særlig oppfølgning. Vi oppdaterer gjeldende forskrifter og gir tilsyn hos nettselskapene. Nettselskapene tar IKT-sikkerhet på alvor, og vi følger opp at de gjennomfører nødvendige tiltak for å sikre strømmålerne, understreker Flataker.

AMS kommer med en bryte- og strupefunksjon som nettselskapet kan fjernstyre. Det gjør at de i spesielle tilfeller kan avgrense strømuttaket, for eksempel hvis krafttilgangen blir redusert som følge av ekstremvær. I slike tilfeller blir det mulig å gi litt strøm til alle, istedenfor å kutte strømmen helt.

Det har vært enkelte som har vært redde for stråling fra de nye AMS-ene. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har målt stråling og sendeaktiviteten, og målingene viser at strålingen er langt under en tusendel av grenseverdiene for stråling fra radiosendere. Det underbygger det Statens strålevern hele tiden har sagt om stråling fra smarte strømmålere.

Powered by Labrador CMS