Halve befolkningen har fått ny strømmåler

Publisert

Over halvparten av landets strømkunder har fått installert ny, automatisk strømmåler. Det viser ferske tall fra NVE. Nærmere 80 prosent er fornøyde med informasjonen og prosessen rundt selve målerbyttet, forteller Energi Norge i en pressemelding.

Rundt 2,9 millioner strømmålere skal skiftes innen utgangen av 2018. Ved utgangen av året vil nettselskapene ha installert over 1,6 millioner smarte målere. Det viser ferske tall som ble presentert av NVE under Energi Norges nettkonferanse i Stavanger.

– Stort sett alle nettselskaper opplyser nå at de vil gjennomføre utrullingen innen fristen neste år. Tidligere har prognosene vist en forskyving i forhold til de opprinnelige planene. Nå ser planene ut til å ha stabilisert seg og følges av nettselskapene, sier seksjonssjef Guro Grøtterud i NVE.

Nettselskapene har ikke fått installert ny strømmåler i vel 26.000 målepunkt der installasjon var planlagt. Dette skyldes i hovedsak at installatør ikke har fått kontakt med kunde, at det er for lite plass i sikringsskapet eller at kunden har vært motvillig til ny måler. De gamle målerne hos disse strømkundene vil bli skiftet ut etter hvert, opplyser NVE.

Kundene som har fått installert ny måler er godt fornøyde med informasjonen og prosessen rundt målerbyttet, ifølge Kantar TNS' energibarometer for tredje kvartal. Undersøkelsen viser en tilfredshetsskår på 78 av 100 poeng. Kundene er dessuten mer positive til den nye måleren etter at de har fått den i hus, enn de var på forhånd.

– Det er positivt at digitaliseringen av strømnettet går etter planen, og at majoriteten av kundene hilser de nye målerne velkommen. Nå slipper de overraskelser på strømregningen dersom de glemmer å lese av måleren. I tillegg vil nettselskapene etter hvert få automatisk beskjed dersom strømmen går i boligen. Det gir en ekstra trygghet når man reiser på ferie, sier informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge.

Det er myndighetene ved NVE som har bestemt at alle landets strømmålere skal automatiseres. Kostnaden fordeles på nettleien over flere år. Målerne gir samtidig nye sparemuligheter: For det første åpner de for smartere energistyring i hjemmet. For det andre vil nettselskapene få bedre oversikt over "trafikken" i strømnettet, noe som gjør at de kan effektivisere både drift og investeringer. Det kommer kundene til gode gjennom lavere nettleie på litt lengre sikt.

Se status for din kommune her.