Hafslund Strøm økte overskuddet til 206 millioner kroner

Publisert

Hafslund Strøm eies av Hafslund Marked. De ble i fjor tatt over av Fortum Corporation Oyi etter en finansiell avtale med Oslo kommune som da tok over resten av Hafslund-konsernet.

Hafslund Strøm er et strømselskap. De kjøper all strømmen på Nordpool-børsen, og så videreselger de den til kundene. I 2017 kjøpte og solgte de totalt 7,1 TWh, og det er en liten nedgang på 0,6 TWh fra året før.

- Reduksjonen i omsetning og kraftkjøpskostnader skyldes i hovedsak noe lavere forbruk hos sluttkunder i 2017 enn i 2016, skriver Hafslund Strøm.

Strømselskapet leverte en omsetning på litt i overkant av 2,6 milliarder kroner i 2017, og det var 48 millioner mindre enn i 2016. Resultatet ble imidlertid bedre. Det endte på 206 millioner kroner etter en skatteregning på 65 millioner kroner. Det er en forbedring på 48 millioner kroner fra året før.

- Økningen skyldes noe høyere marginer i sluttbrukermarkedet og en økning i solgte produkter sammenlignet med 2016. Resultatet er også positivt påvirket av en mindre bokført korreksjon av omsetning knyttet til tidligere års avvik i estimerte inntekter, skriver strømselskapet i årsrapporten.

Hafslund strøm har flesteparten av sine kunder i Oslo og Akershus, samt andre deler av det sentrale østlandsområdet. De deler kundene grovt sett i tre grupper: privat, SMB og storkunder. Totalt utgjør privat- og storkundene i overkant av 75 prosent av driftsinntektene.

- Gjennomsnittlig systempris i 2017 ble 27,4 øre per kWh mot 24,9 øre per kWh i 2016, en økning på 10 prosent, skriver Hafslund Strøm i sin årsrapport.

De fleste har ikke et bevisst forhold til strøm og strømbransjen utover strømregningen de får. Dette er en utfordring for bransjen, og Hafslund Strøm anerkjenner det. De mener imidlertid at det har blitt litt bedre.

- Strømbransjen har tradisjonelt hatt en lav kundetilfredshet og et forholdsvis svakt omdømme, men har de siste årene sett en generell forbedring, skriver selskapet i årsrapporten.

Selskapet trekker frem innovasjon og informasjon kommer opp som viktige drivere for godt omdømme i bransjen.