brukt i Origo september 2011brukt i Origo juni 2015
brukt i Origo september 2011brukt i Origo juni 2015

Gullfaks B kan brukes i 20 år til

Publisert

Oljedirektoratet har gitt grønt lys for at B-plattformen på Gullfaks-feltet i Nordsjøen kan brukes fram til 1. januar 2036.

Produksjonen på plattformen startet i februar 1988. Statoil har i søknaden sin om forlengelse vist til at det kan drives lønnsomt fram til 2031, med mulighet for forlengelse.

Boreriggen er nylig oppgradert, og det bores nå nye brønner fra den.

Endelig samtykke til levetidsforlengelse forutsetter også godkjenning fra Petroleumstilsynet.