Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Nytt prosjekt skal gi 17 millioner nye fat fra Gullfaks-feltet

— Feltet er en fabelaktig suksesshistorie.

Oljedirektoratet forteller i en pressemelding at olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i dag har godkjent et prosjekt for økt utvinning på Gullfaksfeltet i Nordsjøen.

Prosjektet heter Shetland/Lista fase to. Fase en av utviklingen ble godkjent i 2015. Det er ventet at fase to vil gi rundt 17 millioner nye fat olje fra feltet.

- Gullfaks er et av Norges største olje- og gassfelt. Feltet er en fabelaktig suksesshistorie. Med de opprinnelige planene for feltet skulle alle de tre plattformene nå ha vært stengt ned. Men nå planlegges det for produksjon ut på 2030-tallet. Feltet har til nå produsert utrolige èn milliard fat olje mer enn opprinnelig anslått, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Shetland/Lista er et tett kalkreservoar med høyt trykk, som ligger over hovedreservoaret på Gullfaks. Tidligere var forståelsen at reservoarkvaliteten i Shetland/Lista ikke var god nok til at man kunne utvinne ressursene, men ny informasjon i 2012 viste at reservoaret kunne gi oljeproduksjon.

- Ny avansert teknologi og gjenbruk av eksisterende infrastruktur er en god kombinasjon som gir lave kostnader og god lønnsomhet. Næringen har nå utviklet nye løsninger som gjør at vi kan hente opp olje man tidligere ikke trodde kunne produseres. Dette er nok et eksempel på kompetansen og nyskapingen i næringen. Prosjektet illustrerer hvor viktig det er med teknologiutvikling, sier Freiberg.

I fase to er det planlagt å bore syv nye brønner og injisere vann. Denne fremgangsmåten reduserer risikoen i prosjektet.

Man vil bruke boreriggene på de tre eksisterende Gullfaksinstallasjonene. Brønnkostnader utgjør derfor så godt som alle kostnadene i prosjektet.

Totale investeringer er anslått til 2,2 mrd. 2018-kroner, og prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt med en oljepris over 27 dollar perfat.

Equinor er operatør, og lisensen eies av:

  • Equinor: 51%
  • Petoro AS: 30%
  • OMV Norge AS: 19%