God jul...

Publisert

Fra oss i enerWE!

Vi vil takke medlemmene i TEAM enerWE, deltakere på årets konferanser, lesere, samarbeidspartnere, eiere og konkurrenter for et fantastisk år! Takk til alle som har hatt tro på oss gjennom vårt første driftsår!

Vi kanaliserer vår takk videre til Home of Bahati og gir en liten støtte til dette arbeidet.

Home of Bahati 

Home of Bahati er en humanitær forening som formelt ble stiftet 13.06.2012. Organisasjonen driver Bahati House, et familiehjem i Tanga i Tanzania som åpnet i desember 2011. Organisasjonen har i dag 45 medlemmer samt tre styremedlemmer.

Olje og humanitært arbeid

Nina Ousdal jobber til daglig i Subsea 7. På fritiden er hun styreleder i Home of Bahati.

Nina Ousdal, jobbet i 2010-2011 som frivillig ved Tanga International Competence Center (TICC) i Tanga, Tanzania. TICC jobber med utviklingshjelp og har i flere år sponset to familiehjem i Tanga.

Et familiehjem er et hjem for foreldreløse barn eller barn som har blitt forlatt av foreldre som ikke kan eller ikke vil ta seg av dem. Nina jobbet mye i fattige landsbyer i Tanga regionen og så det store behovet for flere slike hjem og startet arbeidet med å samle midler til et nytt hus. Med hjelp fra 28 sponsorer åpnet Bahati House i november 2011 og tar seg i dag av 12 barn fra 6-16 år.

Vi er takknemlige for gaven vi får fra enerWE, sier Nina Ousdal. Gaven er et veldig fint bidrag til familiehjemmet.

Et ekte hjem

Familiehjemmet skal ikke føles som et barnehjem, men som et ekte hjem.

Barna i familiehjemmet får vokse opp i et trygt hjem der de får mat, rent vann og klær. De får oppmerksomhet og omsorg, noe de fleste av dem aldri har opplevd.

Samtidig får de stabile vilkår og skolegang. Målet er at barna skal bo i huset og få nødvendig støtte til utdanning slik at de vokser opp med større forutsetninger for en fremtid der de kan ha mulighet til å klare seg selv.

God jul!

Med denne høyproduksjonen av en film ønsker vi dere god jul!