Starter Gentlemen's Club for kvinner

Publisert

Petro Ladies Club skal lokke kvinner til oljebransjen.

Kvinneandelen i norsk oljeindustri har stått på stedet hvil i ti år. Norsk olje og gass vil lokke kvinner til oljen med foredrag og lederutvikling. Men hva om problemet er felleskap, ikke kunnskap?

Ti år uten forbedring

Årets statsbudsjett avdekket regjeringens løfter om skattekutt og nye forskningspenger til olje­næringen, noe som tilsier at oljeindustriens død vil bli en langsom affære. Langsom affære er også en betegnelse som passer godt for ønsket om å rekruttere flere kvinner til bransjen. I følge SSB's Arbeidskraftsundersøkelse 2015 ligger kvinneandelen i norsk oljebransje på 21 prosent. Med én prosents økning siden 2006, fins det rom for å erkjenne at det trengs tiltak som gir resultater. Nå håper en ingeniør fra Stavanger at hennes unike tilnærming til problemet kan hjelpe.

En Gentlemen's Club uten gentlemen

Etter mye research og tankevirksomhet er et nettverk for kvinner i olje- og gassbransjen endelig på plass. Nettverket heter Petro Ladies Club (PLC) og er fortsatt i startfasen. Hodet bak konseptet er petroleumsingeniøren Vivien Helen Vestre, og hennes samarbeidspartnere Nina Hess og Silje Tjelta Valskaar. Trioens erfaring fra oljebransjen har gitt dem unikt innblikk i mangler og behov innen nettverksbygging for kvinner. Nå kan Vivien Helen avsløre til enerWE at ideen endelig blir virkelighet.

- Ja, vi er et knippe damer med brennende interesse for å skape et unikt kvinne-nettverk for olje- og gassindustrien. Ideen har vi sittet på et par år, og positiv feedback fra venninner i bransjen gjør at Petro Ladies Club nå etableres.

PLC skal fungere som en møteplass - både på det profesjonelle, og det personlige plan. Vivien Helen forteller at nettverket skal fokusere på uformell relasjonsbygging på tvers av industrien.

- Vi skal først og fremst skape en arena hvor kvinner i oljebransjen kan dra nytte av nettverket som privatperson, uavhengig av arbeidsgiver. Våre samlinger skal inneholde faglige og sosiale innslag, hvor medlemmer står fritt til å utveksle erfaringer og kunnskap. Sammen skal vi skape samhold og engasjement, noe som er ekstra viktig nå når oljebransjen står ovenfor nedgangstider. Petro Ladies Club blir kort fortalt en bransjerelatert Gentlemen's Club uten gentlemen.

Vivien Helen er oppvokst i Rogaland, og skjønte i svært ung alder at ingeniøryrket passet henne perfekt.

- Ingeniør var noe jeg visste jeg ville bli tidlig i livet, og med Stavanger som fødested ble petroleumsingeniør et naturlig valg. Jeg ønsket å være med på å forme Norges oljeeventyr. Etter fullført bachelor ved petroleumslinjen ved Universitetet i Stavanger, gikk jeg deretter videre med master på NTNU.

Etter utdanningen jobbet Stavanger-dama først fire år som landbasert petroleumsingeniør. Deretter tok hun stilling som brønnleder i Statoil. Nå bruker hun tiden på å fullføre sin Master of Business & Administration (MBA), før hun går inn i ny stilling. Vivien Helen tror det nyetablerte nettverket kan skape verdi for kvinnelige kollegaer i bransjen.

Felleskap, ikke kunnskap?

Olje- og energidepartementet hyret i 2006 Norut for å utarbeide en rapport om kvinner og menns deltagelse og innflytelse i olje- og gassektoren. Rapportens resultat fikk daværende statsminister Jens Stoltenberg til å uttrykke at "kvinneandelen måtte opp fra sine 20 prosent". Ti år senere har den samme kvinneandelen kun økt med en prosent.

Norsk olje og gass har på sin side satt i gang ulike tiltak for å lokke kvinnene til bransjen. Tiltakene omfatter lederutviklingsprogrammet Female Future, samt foredrag med vekt på teknologiske fag. Viven Helen forteller enerWE at hun tror økt felleskap kan være nøkkelen til å løse problemet.

- Felleskap er en viktig faktor for trivsel, og denne faktoren har kanskje vært noe undervurdert så langt med tanke på å øke kvinneandelen i bransjen. Jeg håper derfor Petro Ladies Club kan skape det sosiale grunnlaget som trengs for å gjøre oljebransjen til en mer attraktiv arbeidsplass for kvinner.

 • Jobber alle kvinner i oljebransjen med HR?
 • Norsk olje og gass støtter ideen

  Informasjonssjef i Norsk olje og gass, Thina Hagen, bekrefter at nettverksbygging kan gi gevinst i yrker med store kjønnsforskjeller.

  - Vi vet av erfaring at nettverksbygging gir merverdi i arbeidslivet. Vi vet også at yrker med ubalansert kjønnsdeling skaper utfordringer, det er tross alt krevende å være en minoritet. Et bredt, funksjonelt nettverk som også fungerer som en møteplass kan derfor bidra til økt stabilitet for kvinner i oljesektoren.

  Hun stiller seg på sin side positiv til Petro Ladies Club som konsept.

  - Vi er for det første interessert i å øke kvinneandelen i bransjen, og er derfor svært positive til tiltaket. Med andre ord; viser Petro Ladies Club seg å være et effektivt tiltak, så er det mulig Norsk olje og gass vil åpne for samarbeid med nettverket i fremtiden.

  "Kommer det flere kvinner nå, blir det lavstatus å jobbe offshore"

  Med arbeidserfaring fra oljebransjen sier Vivien Helen seg enig i at den ubalanserte kjønnsdelingen skaper utfordringer. Spesielt peker hun ut en hendelse på arbeidsplassen som ga henne motivasjon til å gå videre med PLC-konseptet.

  - En gang jeg på jobb offshore, befant jeg meg i heisen hvor en mannlig kollega sa noe svært oppsiktsvekkende. Han fortalte at han håpet det ikke kom flere kvinner på plattformen, det ville da ifølge han bli et lavstatus-yrke å jobbe offshore.

  I heisen dro kollegaen paralleller til læreryrket for å understreke sitt poeng, hvordan læreryrket var et høystatus-yrke tidligere, men at det nå hadde blitt et lavstatus-yrke som følge av høy kvinneandel.

  - Det var sjokkerende å høre et slikt synspunkt og den samtalen kommer jeg nok aldri til å glemme. Det er utrolig viktig å utjevne kjønnsforskjellene slik at denne typen destruktive holdninger elimineres fortest mulig. For å klare dette må man skape et felleskap rundt jobben slik at kvinner som ansettes i oljebransjen ønsker å bli værende. Likevel er det takket være episoden i heisen at jeg fikk ekstra motivasjon til å gå videre med Petro Ladies Club. Så det kommer noe godt ut av alt!

  Er du en Petro Lady?

  Utover året skal det avholdes større eventer hvor anerkjente navn vil dele sine historier og erfaringer fra oljebransjen, men først skal året sparkes i gang med en uhøytidelig samling. Vivien Helen forteller at samlingen finner sted allerede 28 januar.

  - Møtet avholdes i Stavanger hvor vi arrangerer champagne- og vinsmaking en anerkjent sommelier. Dette skal være et uformelt, avslappet mingletreff, og vi lover godt selskap og god stemning!

  Jeg kan personlig ikke tenke meg en bedre kickoff for 2016, avslutter Vivien Helen.

Powered by Labrador CMS