Slik skaper de verdi

Publisert

Effektiviserer service og utleie.

Sandnesfirmaet Proplan har hatt god timing i forhold til omstillingsbehovet i petroleumsnæringen. I fjor gjennomførte selskapet første pilotinstallasjon av sitt egenutviklede utleie- og serviceoppfølgingssystem Proplan Insight. IT-systemet bidrar til økte inntekter fra eksisterende investeringer i utleieobjekter og til å styre sertifiserings- og vedlikeholdsarbeid inntil markedet tar seg opp igjen. Behovet er stort, skriver selskapet i en pressemelding.

Norsk petroleumsindustri har en forsmak for å leie ting. Dette er en naturlig konsekvens av de omfattende og kompliserte operasjonene i industrien. Dersom en virksomhet bredder ut virksomheten for mye, kan kjerneaktivitetene bli skadelidende.

Derfor velger operatører, rederier, serviceselskaper og andre å leie inn tjenester og utstyr fremfor å investere i dette selv. Som en følge av dette har det vokst frem en omfattende service- og utleieindustri. Utleierne har bygget opp en omfattende utstyrspark av avanserte og kostbare objekter som det gjelder å ha full kontroll på og inntjening fra.

Flyselskapene ønsker flyene minst mulig på bakken og mest mulig i lufta hvor inntektene kommer fra. Det samme gjelder for utleie offshore enten objektene er kostbart spesialutstyr eller en container. Utstyr som står på bakken hos utleier betyr tapte inntekter. Det gjelder å holde oversikt, få utstyret raskt inn, gjøre unna eventuelle reparasjoner og ombygginger, og få det på lufta igjen hos ny kunde, forklarer produktspesialist Ørjan Myhr i Proplan.

Han legger til:

Systemet styrker også mulighetene i ettermarkedet til virksomheter som selger utstyr. Stort sett alt trenger vedlikehold og sertifisering. Leverandøren kan holde oversikt over disse serviceintervallene og få inntekter fra arbeidet.

Første storbruker av Proplan Insight er Jæren-bedriften Euro Offshore. Selskapet driver blant annet salg og utleie av lastebærere og moduler til offshorevirksomhet. Med noen tusen enheter i utleie blir det mye å holde styr på. Ikke minst gjelder det når utstyr kommer i retur med bulker, hull og andre skader.

Hovedsaken for oss er å ha rask og enkel oversikt over utstyr for å kunne drive planmessig kontroll, vedlikehold og sertifisering. Vi vil dessuten ha objektene raskt inn når utleieperioden er omme og deretter ut på oppdrag igjen, sier forretningssjef Morten Jelsa i Euro Offshore.

I det et utleieobjekt som for eksempel en container kommer inn gjennom porten blir det automatisk registrert som ankommet. En såkalt RFID-skanner i porten registrerer en RFID-brikke i containeren. Proplan Insight fanger opp dette og arbeidsoppgaven ”klar for kontroll” dukker opp på PC-en til en kontrollør.

Kontrolløren går ut med nettbrettet sitt og fastsetter status til ”klar for utleie” eller utsteder arbeidsordren ”til verksted for reparasjon”. Der plukker sveiseren opp ordren, registrerer tidsforbruk på arbeidet og beslutter om reparasjonen skal faktureres utleiekunden eller dekkes av Euro Offshore selv.

Poenget er at vi automatiserer og effektiviserer hele verdikjeden. Før skrev kontrolløren på et papirdokument som dagen etter ble punchet til arbeidsordre. Nå er dette klart i øyeblikket kontrollen er utført. Vi utfører kanskje 20 000 kontroller i året. Sparer du 10 minutter for hver kontroll, blir det en del tid. Samtidig slipper vi kjedelig, byråkratisk rutinearbeid og får utstyret raskere ut igjen, noe som i neste omgang reduserer investeringsbehovet i nytt utstyr. I sum bidrar bruken av systemet positivt til lønnsomheten vår, sier Jelsa.

Petroleumsindustriens behov for å knytte mottak av og service på utleieobjekter tettere sammen har vært medvirkende til at Proplan valgte å utvikle Proplan Insight.

I mange bedrifter lever utleievirksomheten og servicevirksomheten to separate liv. Konsekvensen er at de ikke får utnyttet utleieparken sin optimalt. Det taper de på.

Vi har ønsket å gi bransjen et redskap for bedre oversikt over utleiepoolen. Nå som mange venter på at markedet skal snu, er tiden gunstig for å sertifisere opp utstyret. For å prioritere ressursene riktig, trenger man den type statusoversikt som utleie- og serviceoppfølgingssystemet gir, sier Myhr.

Proplan Insight kan integreres med økonomi/regnskapssystemer for enklere fakturering, og åpner også for at kundene selv kan legge inn ordre. Også i dette ligger et betydelig besparelsespotensiale.