- Grønnvasking!

Publisert

Statoil var et rendyrket olje- og gasselskap, men så endret de strategi til å bli et helhetlig energiselskap som også satser på fornybare energikilder som vindkraft og solenergi. Som en del av den prosessen endret de navn til Equinor, og lovte at de etterhvert skal bruke 15-20 prosent av investeringene sine på fornybare energikilder.

Samtidig bruker Equinor mye tid og krefter på å presentere seg selv som et fremtidsrettet selskap som satser for fullt på å bidra til at FNs klimamål skal nås, samtidig som de skal bidra til FNS bærekraftsmål som går på å forsyne verden med nok energi.

Et foreløpig høydepunkt var trolig torsdag denne uken da Equinor i forkant av sin høstkonferanse gikk ut og fortalte at de nå er klare for å investere i regnskog.

- For å begrense de menneskeskapte klimaendringene må vi alle gjøre mer. Derfor ønsker vi også å investere i bevaring av regnskog, et av de viktigste og mest effektive klimatiltakene, sa Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor.

Dette ble tatt godt imot av FNs patricia Espinosa og statsminister Erna Solberg, men ikke alle var like imponert.

I Greenpeace Norge mener de at det blir feil når Equinor nå prøver å presentere seg selv som et klimavennlig energiselskap.

- Det er fint at Equinor vil beskytte regnskog. Men at de prøver å framstille det som å ta klimaansvar, når de samtidig bruker enorme ressurser på å lete etter mer olje, noe verdens klima ikke tåler, blir det grønnvasking, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge, i en kommentar til enerWE.

Les også: