Petoro må hente mer penger

Publisert

Usikre utsikter for oljeprisen.

Usikre utsikter for oljeprisen fører til nedgang i nye utbygginger på norsk sokkel. Dermed må de modne olje- og gassfeltene sørge for penger i kassa for staten.

Petoro forvalter statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet, SDØE, og la fram årsresultatene fredag. I pressemeldingen understreker administrerende direktør Grethe Moen at færre nye utbygginger gjør at inntektene fra SDØE de nærmeste årene blir mer enn noensinne avhengig av de modne feltene:

De modne feltene står og vil stå for 80 prosent av bidraget til SDØE-produksjonen i overskuelig fremtid

Hele 66 prosent av gjenværende påviste ressurser på norsk sokkel befinner seg i felt som allerede produserer.

Nye brønner

Petoro vil nå konsentrere seg om å få fram nye prosjekter på modne felt. Disse feltene tåler lavere oljepris på kort sikt, fordi kostnadene til utbygging alt er tatt.

Utfordringen ligger i å hente opp så mye av ressursene rundt som mulig, og Petoro understreker at det vil kreve videreutvikling av feltene. Det viktigste blir da å bore brønner som kan benytte seg av eksisterende infrastruktur.

Moen anslår at så mye som 90 prosent av ressursene som er påvist på norsk sokkel må kunne bruke eksisterende installasjoner for å lønne seg.

Dollar veier opp

Petoro er rettighetshaver til om lag en tredel av de norske olje- og gassreservene samt til den største eierandelen av transportsystemet på norsk sokkel.

Årsresultatet på 120 milliarder kroner ga en inntekt på 111 milliarder kroner fra SDØE i fjor. Årsresultatet var 9,7 prosent lavere enn i 2013, mens kontantstrømmen fra SDØE gikk ned med 11 prosent fra 2013 til 2014.

Produksjonen og investeringene har ligget på omtrent samme nivå de siste to årene.

Til tross for det kraftige oljeprisfallet i siste kvartal av 2014, ble konsekvensene for inntektene mindre enn fryktet, først og fremst en sterk dollar reduserer effekten av lavere priser. Gjennomsnittlig oljepris i 2014 ble 617 kroner per fat, mot 647 kroner per fat i 2013.

Powered by Labrador CMS