Petoro maner til å holde oljekostnadene nede

Publisert

Norsk olje- og gassvirksomhet produserer mer enn i fjor, men pengestrømmen inn til statskassa er kraftig redusert. Petoro tror ikke de kraftige kostnadskuttene i næringen er gode nok.

Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) innbrakte 38,7 milliarder kroner i første halvår, en nedgang på 29 prosent fra i fjor. Total produksjon av olje og gass var 3,5 prosent høyere, opplyser Petoro , som forvalter statens andeler i lisenser og andre partnerskap på norsk sokkel. Hovedårsaken til nedgangen er den fallende oljeprisen, som har medført økt effektivisering og kostnadskutt.

Petoro mener nå den gode utviklingen fra 2015 flater ut og at ytterligere forbedring er nødvendig.

– Det er fortsatt usikkert om de grepene som er tatt fører til varig omstilling. Vi må inn med et nytt tankesett, det stiller store krav til ledelse, sier administrerende direktør i Petoro, Grethe K. Moen.

Hun henviser til britisk sokkel, som har enda større utfordringer enn norsk. Av de gjennomførte endringene de siste to årene er bare mellom 10 og 15 prosent av varig karakter:

– Resten er utsettelser og bortfall av prosjekter, samt lavere rater i kontraktene. Det samme kan være tilfelle på norsk sokkel.