Over for Yme

Publisert

Historisk skandale går mot slutten.

Slutten er nær for Yme-feltet etter at lisenseierne har konkludert med at det ikke er forsvarlig å gå videre med nye utbygginger. Det kanadiske operatørselskapet Talisman står bak prosjektet, og har nå fått Olje- og energidepartementets tillatelse til å gå bort fra den eksisterende utbyggingsplanen (PUD) for Yme, skriver Teknisk Ukeblad.

Avvikling eneste mulighet

Lisenseierne har i lengre tid evaluert muligheten for en oppdatert utbyggingsplan for feltet. Målsettingen har da vært å identifisere en sikker og lønnsom utbygging, opplyser Grethe Elise Foldnes, talskvinne i Talisman.

Etter en grundig prosess, inkludert utsettelse av den opprinnelige fristen, konkluderte partnerskapet med at prosjektet ikke har den økonomiske robustheten som er nødvendig for å forsvare en ny utvikling av feltet og dermed en oppdatert PUD.

Problemene står i kø

Ymefeltets produksjonsstart var i 1996, og 7,9 millioner sm³ olje ble utvunnet før feltet stengte ned i 2001 da det ikke lenger var lønnsomt å fortsette driften. Men sagaen var ikke over. Feltet ble bestemt gjenåpnet i 2007, og Yme ble slik det første oljefeltet på norsk sokkel som ble forsøkt utbygget på ny etter at utvinningen har vært avsluttet.

Sommeren 2012 ringte alarmbjellene. 140 personer ble evakuert fra Yme-plattformen i Nordsjøen. Det ble oppdaget sprekkdannelser i fundamentet og leverandøren ikke kunne dokumentere at sikkerheten var tilfredsstillende.

Siden da har plattformen ligget øde og forlatt i Nordsjøen, og mars 2013 besluttet plattformeier SBM Offshore og hovedoperatør Talisman at den skulle avvikles helt. Denne beslutningen blir nå en realitet.

Historisk skandale

Yme-feltet ble i ettertid omtalt som et av de største skandaleprosjektene i Norges histore, med en kostnad på over 14 milliarder kroner. Teknisk Ukeblad melder at olje for 40 til 50 milliarder kroner ligger i Yme-feltet, men Talisman har nå fått tillatelse til å droppe prosjektet, skriver NTB i en melding.

Produksjonslisensen i norske hender

Olje- og energidepartementet har nå gitt lisenseierne tillatelse til å starte forberedelser for avvikling av prosjektet. Planleggingen med fjerning av gjenværende installasjoner på feltet kan nå begynne. Dette innebærer at brønnene plugges, havbunnsutstyr fjernes, og at produksjonslisensen leveres tilbake til norske myndigheter, sier Foldnes til Teknisk Ukeblad.

Powered by Labrador CMS