Gratulerer til Firda Sjøfarming med nye båter!

Publisert

Risnes Marine Craft kjenner Fjordane våre

produserer oppdrettsfartøy på 30. året

Utvikla saman med kundar over tid

med lokal arbeidskraft og teknologi.

Firda Sjøfarmer har sitt sete på jord

ytst i den villvakre Sognefjord

Her har Ola Braanaas livsnerva si

og har teke i bruk Risnesbåt nummer ni.

Knoll og Tott har spreidd glede i 100 år

no er navnebrørne klare for fjorden vår.

Dei er ivrige, arbeidsvljuge og små

så arbeidsoppgåvene blir nok ratt ikkje få!

Risnes Marine Craft står for utvikling og produksjon

og har gitt sjøens vesle traktor ny von.

Stødige i sjøen og lette å manøvrera

Håkon Tombre har fått oss til å produsera.

«Kalven» er navnet båttypen har fått

resultatet er både brukarvenleg og flott.

Bygd for livet på oppdrett i fjord

med 11-tonns krane og vinsjar om bord.

Han gjer 15 knop med fjorden som vei

knapt 8 meter lang og vel 5 meter brei.

På Knoll og Tott blir Ola Braanaas los

han tar gjerne med seg ein sau som matros.

Ronald Hellenes prøver kvar einaste ein

til Ofoten, Shetland og Skjerjehamn som kaptein.

Ei slik stødig båt gjer deg smil i fjes

-målet er å få levere ein «Kalv» til kvart nes!

Tvillingbestilling tar vi gjerne i mot

kvar båt har navigasjon og autopilot.

Bård Arnesen syt for det design ein vil ha

og Arne på Glesvær for at det tekniske er bra.

Dette er ikkje noko berre Risnes har gjort

Her er erfaring og samspel av beste sort.

Mange Kalvar har alt funne si heimehamn

Knoll og Tott er tinga i Ola Braanaas sitt namn.

Når hausten er hard og veret er stygt

er det godt å ha reiskap som gjer arbeidet trygt!

Då Braanaas’en såg at sjølv villsauen skalv

-ja då ringde han Risnes og tinga ein Kalv!

I Rosendal har dei lange lange tradisjonar

dei har bygd skuter av alle slag så det monar.

Framleis kan dei handverket godt

og har ferdigstilt tvillingane Knoll og Tott.

Godt samarbeid har bore frukt

og vi er stolte av å levere eit reint vestlandsprodukt.

Det har vore jobba godt i alle ledd på alle måtar

-gratulerer til Firda Sjøfarming med nye båtar!