Oslo 20181205.Kulturminister Trine Skei Grande i forbindelse med medielansering av historiens første para-VM vinter 2021 i Lillehammer/HafjelFoto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Oslo 20181205.Kulturminister Trine Skei Grande i forbindelse med medielansering av historiens første para-VM vinter 2021 i Lillehammer/HafjelFoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Grande: Jeløya-plattformen utdatert på klima

Publisert

Klimapolitikken i regjeringsplattformen fra Jeløya må fornyes, mener Venstre-leder Trine Skei Grande. Hun krever økte utslippskutt i ny plattform.

– Jeløya-plattformen er laget på helt annen kunnskap. Den er utdatert ut fra den siste rapporten fra FNs klimapanel. Vi må skjerpe kravene i lys av den rapporten, og vi må ha virkemidler for å nå målene, sier Grande til NTB.

Rapporten ble lagt fram i høst og advarer mot alvorlige følger hvis verdens ledere ikke klarer å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader sammenlignet med slutten av 1800-tallet.

– Selv hvis vi klarer 1,5-gradersmålet, har vi tatt livet av 70–80 prosent av korallrevene. Og ved 2 graders oppvarming, har vi tatt livet av alle korallrevene. For en norsk befolkning som skjønner hvor viktig havet er for å skaffe oss mat, er dette skremmende perspektiver, sier Venstre-lederen.

Klimaforhandlere fra hele verden er nå samlet i Polen for å bli enige om et regelverk for gjennomføringen av Parisavtalen.

Nytt grunnlag

Jeløya-plattformen fra januar er styringsgrunnlaget for dagens norske regjering, med Høyre, Frp og Venstre. På nyåret venter forhandlinger om en ny plattform, denne gang med sikte på å ta KrF inn i regjeringen.

– Vi må begynne å kutte på de store utslippsområdene, og også på de områdene som krever mye omstilling, som for eksempel primærnæringene fisk og landbruk, sier Grande.

– Transportsektoren er en kjempestor utslippskilde, sier Grande, som viser til at det tar tid før satsing på kollektiv og jernbane får klimaeffekt.

– Det tar også tid før vi får bygd opp biodrivstoffproduksjonen i Norge som gjør at vi både kan gjøre noe med tungtransport og flytrafikk, konstaterer hun.

Klar marsjordre

Venstres landsstyre ga søndag derfor partiets forhandlere en klar marsjordre: En ny plattform må ha en mer ambisiøs klimapolitikk. Dette er noen av kravene :

 • Øke det norske 2030-målet til minst 55 prosent kutt innenlands, for å nå målet om at Norge skal være et nullutslippssamfunn i god tid før 2050.
 • Gjennomgående CO2-avgift på 1.000 kroner per tonn.
 • Utrede en avgift som legges på forbruk med stort miljøavtrykk, som motsvares av andre avgiftskutt.
 • Teste ut fullskala karbonfangst og -lagring i samarbeid med næringslivet.
 • Endre skattesystemet knyttet til letevirksomhet og investeringer på norsk sokkel, blant annet ved å senke friinntekten og fjerne leterefusjonsordningen.
 • Permanent vern mot oljevirksomhet i særlig sårbare områder, som Lofoten og Vesterålen.
 • Abort, skole, arbeid

  Også på områdene skole, arbeidsplasser og abort kommer Venstre nå med klare krav inn i forhandlingene.

  Grande gjorde det i helgen klart at det er uaktuelt for Venstre å gå med på abortendringer som svekker kvinners rettigheter.

  – Abort er en vanskelig sak. Det har det alltid vært mellom oss og KrF, sier hun til NTB.

  I skolepolitikken står mer fleksibel skolestart for seksåringer og gratis kjernetid i skolefritidsordningen for barn i lavinntektsfamilier på Venstres kravliste.

  I arbeidspolitikken understreker Venstre sitt engasjement for mindre bedrifter og gründere. Partiet tar med seg krav om styrkede rettigheter for gründere, skroting av arbeidsgiveravgift for bedrifter i oppstartsfasen og utvidet rett til dagpenger i oppstartsfasen inn i forhandlingene.

  (©NTB)