Selv med norsk rekordforbruk ble det netto strømeksport i 9 av 10 timer

Norge hadde netto strømeksport på 1,9 terawattimer (TWh) i januar.

Publisert
Animert_StromforbrukProduksjon_Mnd1.gif

Det ble satt ny norsk rekord i strømforbruk i januar, men det ble likevel produsert nok strøm til at det ble en betydelig netto eksport av strøm ut av landet.

Totalt ble det netto eksport av nesten 1,9 TWh i løpet av januar måned, og strømmen gikk stort sett ut av landet. I snitt ble det eksportert 2,5 GWh hver time, og på det meste ble det eksportert 6,3 GWh. Det var kun i 74 av månedens totalt 744 timer at Norge hadde netto import av strøm, og på det meste hadde vi en netto import av 5,7 GWh på en enkelttime.

I løpet av måneden var det hele 19 dager der det var netto eksport hver eneste time gjennom døgnet. Det vanlige er at Norge har netto eksport av strøm på dagen, og netto import på natten.

Den høye strømeksporten skjer samtidig som Norge har satt nye rekorder i strømforbruk. I januar ble det brukt rekordmye strøm både på månedsbasis og i en enkelttime.

Den høye kraftproduksjonen er mulig fordi Norge ved inngangen av året nesten hadde rekordmye vann i vannmagasinene. Så har det blitt tappet kraftig fra uke til uke gjennom årets fire første uker.

Ved utgangen av fjoråret lå fyllingsgraden på 82,2 prosent. Ved utgangen av uke fire og siste dag i januar lå den på 67,2 prosent. Det er fortsatt godt over snittet for årstiden, men det er en kraftig nedtapping på kort tid.

Til sammenligning lå fyllingsgraden på 64,1 prosent etter at den første uken i fjor var gjennomført. Det er dermed fortsatt mye å gå på før situasjonen blir den samme som i fjor, og det var et år der vannkraftverkene måtte produsere så mye de kunne for at ikke vannet skulle renne over.

Powered by Labrador CMS