Strømprisene fortsetter å stige

Kraftig prisøkning fra forrige uke, men fortsatt lav sammenlignet med resten av Norden.

Publisert
Animert_strompris_uke35.gif

Gjennomsnittsprisen i Norge var i uke 35 var 87,61 kr/MWh, og prisen svingte fra 32,63 til 142,62 kroner per MWh. Det tilsvarer en pris på 8,76 øre/kWh for sluttkundene før nettleien, elavgiften, merverdiavgiften og strømselskapenes avanse legges til på toppen.

Det betyr at strømprisen fortsetter å stige etter at den uken før var den høyeste på 12 uker. Da lå snittprisen på 5,34 øre/kWh, og det betyr at den i snitt økte med 64 prosent.

En gjennomsnittspris på 8,76 øre/kWh er fortsatt veldig lavt, og det blir veldig tydelig n år vi ser på strømprisene i våre naboland.

  • Norge: 87,61 kr/MWh
  • Sverige: 363,26 kr/MWh
  • Danmark: 429,28 kr/MWh
  • Finland: 460,21 kr/MWh

For norske strømkunder har prisstigningen fortsatt lite å si for strømregningen. Som en tommelfingerregel pleier man å si at strømregningen består av tre noenlunde like tredeler: strømmen, nettleien og avgiftene. Sistnevnte består primært av elavgiften og merverdiavgiften.