Strømprisen falt ned igjen

Feil under testing av utenlandskabel førte ikke til verken prishopp eller prisfall.

Publisert
Animert_strompris_uke37.gif

Strømprisen har vært ekstremt lav i år, og selv om den de siste ukene har tatt seg opp var det fortsatt et stykke igjen til et mer normalt prisnivå.

Nå viser tall fra kraftbørsen Nord Pool at strømprisen i forrige uke (uke 37) falt noe ned igjen.

Gjennomsnittsprisen i Norge var 125,68 kr/MWh, og prisen svingte fra 74,07 til 172,98 kroner per MWh. Det tilsvarer en pris på 12,57 øre/kWh for sluttkundene før nettleien, elavgiften, merverdiavgiften og strømselskapenes avanse legges til på toppen.

Det er marginalt mer enn konsesjonskraftprisen - en slags standardisert kostpris for vannkraftverkene. Den er i år satt til 11,27 øre/kWh.

Det betyr at kraftkommunene som får tildelt konsesjonskraft fra vannkraftverkene i sin kommune nå går med en mikroskopisk fortjeneste på strømmen de får kjøpe til konsesjonskraftpris.

Ikke overraskende har Norge fortsatt Nordens laveste strømpris.

  • Norge: 125,68 kr/MWh
  • Sverige: 325,8 kr/MWh
  • Danmark: 362,08 kr/MWh
  • Finland: 411,79 kr/MWh

Torsdag i forrige uke ble det norske, nordiske og tyske strømnettet satt på prøve da en feil under testingen av utenlandskabelen NordLink førte til en kortvarig unntaktssituasjon. Slike hendelser kan i utgangspunktet føre til ekstreme prishopp og tilsvarende ekstreme prisfall. Det har det sannsynligvis også gjort, men da har det foregått i balansemarkedet og ikke i selve kraftmarkedet.

For strømprisen i kraftmarkedet går på timesbasis, og denne timesprisen har ikke svingt så ekstremt. Den laveste timesprisen i Norge forrige uke var på 4,7 øre/kWh, og den høyeste var på 21,6 øre/kWh.