Animert_strompris_uke21.gif

Større prissvingninger på strømmen

Den norske snittprisen gikk litt ned, men i enkelttimer var strømprisen relativt høy i uke 21.

Publisert

Gjennomsnittsprisen i Norge var 113,71 kr/MWh, og prisen svingte fra 10,26 til 371,08 kroner per MWh. Det tilsvarer en pris på 11,37 øre/kWh for sluttkundene før nettleien, elavgiften, merverdiavgiften og strømselskapenes avanse legges til på toppen.

Ser vi på prisene rundt om i landet var imidlertid prisforskjellene ganske stor i perioder. På det meste var prisen oppe i 624,49 kr/MWh i Molde, Trondheim og Tromsø.

Den norske gjennomsnittsprisen endte likevel noe lavere enn i uken før. Da var den på 123,57 kr/MWh.

Sammenlignet med resten av Norden hadde Norge den laveste strømprisen i nok en uke.

  • Norge: 113,71 kr/MWh
  • Sverige: 143,29 kr/MWh
  • Danmark: 183,05 kr/MWh
  • Finland: 238,01 kr/MWh