Animert_strompris_ar.gif

Slik har de nordiske strømprisene svingt så langt i 2020

Jevne nordiske snittpriser selv om det er store variasjoner fra time til time.

Publisert

Den gjennomsnittlige norske strømprisen har så langt i år ligget på 27,5 øre/kWh. Det er markant lavere enn i fjor, da snittprisen gjennom året endte på 38,3 øre/kWh.

Strømprisen svinger mye fra time til time, men i snitt har strømprisen så langt vært ganske lik i hele Norden.

  • Norge: 27,5 øre/kWh
  • Sverige: 26,3 øre/kWh
  • Danmark: 29,3 øre/kWh

Merk at dette er gjennomsnittspriser for hvert enkelt land. Norge er delt opp i fem prisoområder, det som kalles elspotområder. Selv om prisene er ganske like, kan de i perioder variere noe.

Se den animerte grafen øverst i artikkelen for en oversikt over hvordan de nordisk strømprisene har svingt fra time til time så langt i år.