Norge hadde lavest strømpris i 50 av 53 uker

2020 ble et svært godt år for norske strømkunder.

Publisert Sist oppdatert
Animert_strompris_uke53.gif

2020 var et spesielt år for det norske strømmarkedet, og strømprisen var gjennomgående lav selv om den tok seg opp noe på slutten av året.

For mange var 2020 et tungt år, og det var også et år med 53 uker. Den siste uken besto imidlertid kun av fire dager, fra mandag til torsdag. I løpet av den korte uken hadde Norge Nordens laveste strømpris - nok en gang.

Gjennomsnittsprisen i Norge var 206,89 kr/MWh, og prisen svingte fra 65,69 til 308,83 kroner per MWh. Det tilsvarer en pris på 20,69 øre/kWh for sluttkundene før nettleien, elavgiften, merverdiavgiften og strømselskapenes avanse legges til på toppen.

  • Norge: 206,89 kr/MWh
  • Sverige: 257,3 kr/MWh
  • Danmark: 445 kr/MWh
  • Finland: 341,77 kr/MWh

Ser vi på året totalt sett er det ingen tvil om hvilket nordisk land som hadde billigst strøm. Det var Norge. i 50 av 53 uker hadde Norge lavest gjennomsnittlig strømpris. De tre ukene vi ikke hadde det var helt i begynnelsen av 2020, i uke 1, 2 og 5.

I løpet av fjoråret var det heller ikke en eneste uke at Norge hadde Nordens høyeste strømpris.

Billigst var den norske strømprisen i uke 31. Da lå snittprisen gjennom uken på 16,85 kr/MWh. Det tilsvarer en sluttkundepris på 1,69 øre/kWh før merverdiavgiften, elavgiften, nettleien og strømselskapets avanse legges til på toppen.

Dyrest var strømprisen helt på starten av året, i uke 1. Da lå den på 277,09 kr/MWh, tilsvarende 27,7 øre/kWh.

I snitt kostet den norske strømmen 100,01 kr/MWh, eller 10,0 øre/kWh. Det er svært lavt, og helt åpenbart rekordlavt for et helt år. Sånn sett var 2020 et svært godt år for norske strømkunder.

For strømprodusentene var det imidlertid et svært dårlig år, og det vil mange kommuner trolig merke godt nå i 2021. For det er stort sett norske kommuner og fylkeskommuner, samt staten gjennom Statkraft, som eier de norske vannkraftverkene. De står fortsatt for brorparten av norsk strømproduksjon selv om vindkraften har tatt seg kraftig opp.

En lav strømpris gjør det vanskeligere for de norske vannkraftverkene å betale utbytte til sine kommunale eiere, og dermed blir det mindre påfyll til de norske kommunebudsjettene.

Gjennomsnittlig strømpris per uke (kr/MWh)

Uke Norge Sverige Danmark Finland Billigst Dyrest
1kr 277,09kr 252,07kr 278,69kr 252,07SverigeDanmark
2kr 264,12kr 263,60kr 287,33kr 271,17SverigeDanmark
3kr 239,02kr 242,57kr 257,45kr 266,34NorgeFinland
4kr 206,07kr 222,82kr 250,79kr 254,18NorgeFinland
5kr 195,92kr 194,03kr 184,96kr 264,26DanmarkFinland
6kr 163,22kr 181,79kr 220,06kr 243,54NorgeFinland
7kr 125,34kr 143,27kr 161,25kr 240,35NorgeFinland
8kr 99,98kr 117,99kr 127,28kr 192,51NorgeFinland
9kr 128,81kr 220,84kr 237,64kr 335,56NorgeFinland
10kr 125,23kr 197,97kr 310,52kr 278,42NorgeDanmark
11kr 98,07kr 114,56kr 173,06kr 216,84NorgeFinland
12kr 88,54kr 133,30kr 192,24kr 237,34NorgeFinland
14kr 56,16kr 78,23kr 158,72kr 233,73NorgeFinland
15kr 48,67kr 81,30kr 216,63kr 145,07NorgeDanmark
16kr 47,23kr 79,09kr 149,37kr 251,58NorgeFinland
17kr 56,60kr 101,92kr 177,91kr 248,57NorgeFinland
18kr 69,35kr 139,59kr 199,00kr 222,20NorgeFinland
19kr 83,78kr 110,90kr 218,78kr 186,65NorgeDanmark
20kr 123,57kr 144,57kr 186,78kr 248,29NorgeFinland
21kr 113,71kr 143,29kr 183,05kr 238,01NorgeFinland
22kr 38,48kr 119,08kr 216,34kr 233,58NorgeFinland
23kr 33,59kr 149,66kr 224,78kr 264,94NorgeFinland
24kr 28,36kr 107,71kr 270,38kr 194,40NorgeDanmark
25kr 20,52kr 171,04kr 335,07kr 251,90NorgeDanmark
26kr 18,50kr 303,93kr 399,41kr 487,35NorgeFinland
27kr 17,39kr 126,59kr 220,49kr 255,35NorgeFinland
28kr 19,61kr 141,67kr 234,06kr 179,42NorgeDanmark
29kr 27,27kr 197,66kr 376,45kr 245,71NorgeDanmark
30kr 23,48kr 106,61kr 281,01kr 181,98NorgeDanmark
31kr 16,85kr 83,04kr 225,72kr 289,86NorgeFinland
32kr 20,37kr 180,56kr 354,23kr 388,25NorgeFinland
33kr 38,80kr 250,30kr 399,84kr 395,96NorgeDanmark
34kr 53,40kr 383,93kr 419,63kr 485,29NorgeFinland
35kr 87,59kr 363,21kr 429,23kr 460,16NorgeFinland
36kr 169,60kr 408,03kr 454,35kr 440,90NorgeDanmark
37kr 125,64kr 325,71kr 362,00kr 411,70NorgeFinland
38kr 96,17kr 402,64kr 503,43kr 438,17NorgeDanmark
39kr 45,92kr 197,39kr 316,15kr 309,78NorgeDanmark
40kr 32,43kr 318,39kr 336,90kr 364,94NorgeFinland
41kr 96,02kr 263,89kr 309,26kr 364,50NorgeFinland
42kr 187,98kr 336,21kr 378,35kr 397,28NorgeFinland
43kr 174,51kr 239,86kr 280,41kr 369,14NorgeFinland
44kr 113,38kr 151,33kr 216,03kr 232,96NorgeFinland
45kr 47,01kr 99,74kr 215,58kr 124,28NorgeDanmark
46kr 61,27kr 254,73kr 446,35kr 394,37NorgeDanmark
47kr 21,44kr 128,63kr 193,30kr 228,06NorgeFinland
48kr 70,75kr 248,70kr 405,44kr 390,46NorgeDanmark
49kr 150,78kr 329,88kr 502,10kr 465,40NorgeDanmark
50kr 204,07kr 348,07kr 497,25kr 541,47NorgeFinland
51kr 190,48kr 302,57kr 357,99kr 533,43NorgeFinland
52kr 151,67kr 176,33kr 218,71kr 230,71NorgeFinland
53kr 206,89kr 257,30kr 445,00kr 341,77NorgeDanmark
Powered by Labrador CMS