Norge produserte strøm for mellom 2,7 og 12,0 millioner kroner hver time

Totalt ble det produsert strøm for 1,1 milliarder kroner i forrige uke.

Publisert

Så langt i år har strømprisene vært veldig høye, men de har falt de siste to ukene. I forrige uke falt da også strømprisene på det som er et litt mer normalt nivå.

For strømkundene kan det være frustrerende at høyt strømforbruk og høy strømpris som regel henger sammen. For når det er kaldt øker etterspørselen etter strøm, og det er en vesentlig årsak til at strømprisen stiger. På samme måte sørger varmt vær for at det blir mindre behov for strøm til oppvarming, og dermed synker etterspørselen.

Kort oppsummert gir høyt forbruk med høy strømpris en høy strømregning, mens lav strømpris med lavt strømforbruk gir en lav strømregning.

Samtidig er det ikke bare strømkundene som er opptatt av strømprisen. Den er også viktig for kraftprodusentene, og de eies hovedsakelig av det offentlige. Det gir skatteinntekter til fellesskapet, noe som igjen sørger for at det ikke må hentes inn like mye i andre skatter og avgifter.

For å gi et bilde av verdiskapingen i den norske kraftbransjen har vi forsøkt å se litt på hvor mye strøm som produseres og til hvilken pris. Ettersom strømmen kjøpes og selges på kraftbørsen Nord Pool med en gitt pris for hver time i hvert av de fem elspotområdene har vi satt opp en graf som viser hvor mye som produseres målt i korner og ører gjennom en hel uke.

Animert_Stromverdi_Uke8.gif

Når vi ser på tallene for uke åtte, ser vi at den norske totale verdiskapingen fra strømproduksjonen utgjør alt fra 2,7 til 12,0 millioner kroner i timen. I snitt ble det produsert strøm for 6,6 millioner kroner hver time.

Totalt ble det produsert strøm for 1,1 milliarder kroner i forrige uke.

  • NO1 Oslo: 139,7 millioner kroner
  • NO2 Kristiansand: 416,9 millioner kroner
  • NO3 Trondheim: 153,0 millioner kroner
  • NO4: Tromsø: 174,7 millioner kroner
  • NO5 Bergen: 227,6 millioner kroner
Powered by Labrador CMS