Animert_stromforbruk.gif

Slik svinger det norske strømforbruket

Det allminnelige strømforbruket svinger i takt med årstidene, mens kraftkrevende industri har et jevnt strømforbruk gjennom året.

Publisert

2019 er over, og det ble et år der strømforbruket var marginalt større enn den norske strømproduksjonen. Det var første gang siden 2010 at Norge brukte mer strøm enn vi produserte.

En titt på tallene for norsk strømforbruk fra 2010 og frem til i dag viser at det er store variasjoner i strømforbruket gjennom året. Det henger sammen med at Norge er et kaldt land på vinterstid samtidig som at vi i motsetning til mange andre europeiske land ikke bruker gass til oppvarming.

Grovt sett anslås det at 70 prosent av norske husholdningers strømforbruk går til oppvarming, og det er derfor store forskjeller på det norske strømforbruket på vintertid og sommertid.

I den månedlige statistikken hos SSB ser vi at det i 2019 var store forskjeller i strømforbruket i månedene januar og juli. Disse to månedene utgjør ytterpunktene, og for det alminnelige strømforbruket far forbruket godt over dobbelt så høyt i januar som i juli.

Det alminnelige strømforbruket inkluderer strømforbruket til private forbrukere, samt strømforbruket i vanlig næringsliv og i offentlige etater.

I januar 2019 utgjorde dette allminnelige strømforbruket 9,7 TWh mens det i juli var nede i 4,2 TWh.

Når det norske strømmarkedet diskuteres kommer alltid den kraftkrevende industrien opp som et viktig tema. Den utgjør imidlertid markant mindre strømforbruk totalt sett, og er også langt mer stabil. I 2019 svingte den kraftkrevende industriens strømforbruk mellom 2,9 og 3,2 TWh med strøm i måneden.

Forøvrig hadde den kraftkrevende industrien lavest strømforbruk i februar og høyest i måneden etter - mars.

Det har vært mye diskusjon rundt elektrifisering av norsk sokkel, og bruken av strøm fra land eller havvind til å drifte utvinningen av olje og gass istedenfor å bruke egne gassturbiner. Dette har ikke gitt kjempestore utslag på strømforbruket ennå, men det utgjør likefullt et betydelig strømforbruk som har steget sakte, men sikkert de siste årene.

I 2019 svingte det månedlige strømforbruket til olje- og gassutvinning mellom 418 og 784 GWh, altså mellom 0,4 og 0,8 TWh.