Godt fylte vannmagasin etter sommeren

Publisert

Vannkraften har et stort fortrinn i at det er en fornybar energikilde som kan justere produksjonen etter behovet. Så lenge det er nok vann i vannmagasinene, kan kraftproduksjonen justeres opp og ned etter behov og etter strømprisen i Norge og internasjonalt. Vannmengden svinger i løpet av året, og er som regel på sitt laveste på våren. Så øker den på forsommeren, og holder seg stabilt høyt gjennom høsten og våren.

Da skolen var ferdig i slutten av juni hadde de norske vannmagasinene en total fyllingsgrad på 61,0 prosent. I løpet av sommeren har de steget betraktelig, og nå er fyllingsgraden oppe i 77,8 prosent.

På Østlandet har årets fyllingsgrad svingt nedom bunnivået i vinter og på våren, mens den nå svinger rundt normalnivået. den ligger nå på 82,3 prosent, og har dermed den nest høyeste av alle fyllingsgradene.

Østlandet har nest høyest fyllingsgrad med 82,3 prosent.
Østlandet har nest høyest fyllingsgrad med 82,3 prosent.
Sørvestlandet har ligget jevnt på normalnivået i hele år.
Sørvestlandet har ligget jevnt på normalnivået i hele år.
Midt-Norge er oppe i 84,2 prosent
Midt-Norge er oppe i 84,2 prosent
I Nord-Norge har fyllingsgraden gått fra historisk bunnivå tilbake til normalnivået.
I Nord-Norge har fyllingsgraden gått fra historisk bunnivå tilbake til normalnivået.
Vestlandet har den laveste fyllingsgraden med 74,6 prosent.
Vestlandet har den laveste fyllingsgraden med 74,6 prosent.

Les også: