Godkjente utbyggingsplan for Ærfugl

Publisert

Olje- og energidepartementet skriver i en pressemelding at de i dag har godkjent utbyggingsplanen for Ærfugl-feltet i Norskehavet. Feltet er en undervannsutbygging og vil knyttes opp til Skarv produksjonsskip.

- Jeg er glad for å kunne godkjenne utbyggingsplanen for Ærfugl-feltet i dag. Utbyggingen innebærer en investering på om lag 8,5 milliarder kroner og bidrar til å opprettholde aktivitetsnivået i industrien, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Ærfugl-feltet er et smalt, men nesten 60 km langt gass- og kondensatfelt i Norskehavet, og ligger i nærheten av Skarvfeltet om lag 200 km vest for Sandnessjøen. Feltet bygges ut i to faser med seks havbunnsrammer. Disse knyttes opp til produksjonsskipet på Skarv-feltet for prosessering og lagring. Kondensat vil bli eksportert til markedet på skytteltankere, mens gass vil bli eksportert via eksisterende gasseksportrørledninger til markedene i Europa. Forventede utvinnbare reserver er anslått til 44 mill. standard kubikkmeter oljeekvivalenter (o.e.), hvorav om lag 85 pst. er gass.

- Dette er nå den femte utbygginsplanen jeg godkjenner på under to uker. Til sammen utløser disse prosjektene investeringer på om lag 34 milliarder kroner, og gir et betydelig bidrag til å skape arbeidsplasser og ringvirkninger i samfunnet for øvrig, sier Søviknes.

Produksjonsstart er forventet i 4. kvartal 2020 og antatt produksjonstid er 15 år.