Det har tidligere ikke vært forekomster etter olje i et reservoar som på Rolvsnes i Nordsjøen - oppsprukket og forvitret granittisk grunnfjell. Nå godkjenner OED Lundins prøveutvinning - og dersom det gir gode resultater, kan neste steg bli en utbygging av Rolvsnes i Nordsjøen. Foto: Lundin Norway AS
Det har tidligere ikke vært forekomster etter olje i et reservoar som på Rolvsnes i Nordsjøen - oppsprukket og forvitret granittisk grunnfjell. Nå godkjenner OED Lundins prøveutvinning - og dersom det gir gode resultater, kan neste steg bli en utbygging av Rolvsnes i Nordsjøen. Foto: Lundin Norway AS

Godkjenner prøveutvinning fra ny type reservoar i Nordsjøen

En vellykket test kan åpne opp for leting i grunnfjell også i andre områder på norsk sokkel.

Olje- og energidepartementet godkjenner søknad fra operatøren Lundin Norway AS om prøveutvinning fra Rolvsnes-funnet ved Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

Rolvsnes-funnet ligger i utvinningstillatelse 338 C like sør for Edvard-Grieg feltet på Utsirahøyden i Nordsjøen. Rolvsnes ble påvist i 2009 i en type reservoar som det ikke foregår utvinning fra på norsk sokkel fra før - oppsprukket og forvitret granittisk grunnfjell.

Olje- og energidepartementet godkjenner nå søknaden fra operatør Lundin om prøveutvinning fra Rolvsnes-funnet. Tillatelsen er gitt for en varighet på 12 måneder. Utvinningen vil skje med gjenbruk av en avgrensingsbrønn som ble boret på feltet i 2018. Brønnen knyttes opp mot plattformen på Edvard Grieg-feltet og olje og gass vil bli prosessert og eksportert sammen med olje og gass fra Edvard Grieg- og Solveig-feltene. Planlagt oppstart er i andre kvartal 2021.

— Prøveutvinningen på Rolvsnes er et svært spennende prosjekt. Dersom rettighetshaverne lykkes kan vi i framtida håpe på flere nye felt i denne typen reservoar. Myndighetene er opptatt av at selskapene hele tiden ser etter nye muligheter for verdiskaping fra norsk sokkel til glede for hele samfunnet, sier statssekretær Rikard Gaarder Knutsen (FrP).

Kan bli samme leting i andre grunnfjell

Tidligere har ikke oljeforekomster i grunnfjell blitt ansett som drivverdig. Reservoarsteinen kan være porøs nok til å ha plass til hydrokarboner. Det er som regel ikke tilfelle for granittisk grunnfjell. Dersom granitten er tilstrekkelig oppsprukket og den i tillegg har vært utsatt for forvitring ved at vann har strømmet gjennom sprekkesystemet og løst opp mineralene så kan grunnfjell ha sprekker og porer som mettes av hydrokarboner. Ved sterk grad av forvitring er granitten oppløst og har gode reservoaregenskaper

Dersom prøveutvinningen gir gode resultater, kan neste steg bli en utbygging av Rolvsnes. I tillegg vil en vellykket test åpne opp for leting i grunnfjell også i andre områder på norsk sokkel.

I sommer planlegger Lundin en letebrønn i Goddo som er et prospekt i oppsprukket forvitret grunnfjell i nærområdet til Rolvsnes.

Rolvsnes ligger i utvinningstillatelse 338 C der Lundin (80 pst.) og OMV (20 pst.) er rettighetshavere.