Dette må du vite om utbygging av vannkraftverk

Publisert

NVEs miljøtilsyn har publisert tips til god kraftverkpraksis.

Norges vassdrags- og energidirektorats seksjon for miljøtilsyn har denne uken publisert to nye dokumenter for god praksis ved utbygging av vannkraftverk.

Fisk på land

Mange av konsesjonene som deles ut, gis med forbehold om at kraftverket skal være utstyrt med omløpsventil – en innretning som skal hindre rask reduksjon av vannstanden ved ukontrollert utfall av kraftverk.

Selv om de nye dokumentene ikke ilegger kraftverk utbyggere noen plikter utover de som fremkommer av ordlyden i konsesjonen, håper tilsynet de vil være til hjelp og at økt kunnskap til sikre at omløpsventilen fyller sin tiltenkte funksjon.

Hensikten med en omløpsventil er å unngå at fisk strander på elvebreddene når vannstanden synker, og installasjonen må tåle stor belastning og slitasje gjennom hele kraftverkets levetid.

Les mer om NVEs tips til drift av omløpsventil her

Nytt gress er ikke grønnere

I samme publikasjonsrunde kom et skriv om tiltak som kan iverksettes for å begrense inngrep i terrenget ved utbygging, og ulike sider ved vegetasjonsetablering.

NVEs miljøtilsyn understreker viktigheten av god planlegging for å begrense effekten utbyggingsprosessen har på omgivelsene , og at man i størst mulig grad bør unngå å gjennomføre tiltak som er vanskelige å  istandsette på en god måte i ettertid, slik som løsmasseskjæringer og - fyllinger.

Direktoratet minner også om at siden naturmangfoldloven ble innført i 2009, har holdningene til tilsåing blitt mye mer restriktive enn tidligere, og at tilbakestillelse av vegetasjonen helst skal skje gjennom naturlig revegetering. Derfor bør toppjordlaget bevares, slik at områdets eksisterende planteliv kan reetableres etter endt bygge periode.

Les hele NVEs guide til god praksis for istandsetting av anlegg her. 

Powered by Labrador CMS