Gjeldsbølge etter oljesmellen

Publisert

Mens resten av landet har hatt en positiv utvikling, sliter folk i oljefylkene med å få betalt regningene sine. Antall personer med betalingsanmerkninger øker desidert mest i Rogaland.

Lindorffanalysen for tredje kvartal måler utviklingen i folks gjeld basert på betalingsanmerkninger, regninger som ikke blir betalt. Sammenlignet med tredje kvartal i fjor er det nå registrert 0,7 prosent færre personer med anmerkninger i Norge. Fylkene med økning i antall personer som ikke betaler, er Rogaland, Hordaland og Agder-fylkene:

– Det har vært en negativ utvikling i privatøkonomien i oljebeltet over tid, og denne tendensen fortsetter. Det er en sterk sammenheng mellom utviklingen i arbeidsledighet og betalingsvansker. Oljefylkene har i en lengre periode hatt landets høyeste arbeidsledighet. Det bidrar til at innbyggerne her sliter mer med regningene enn resten av befolkningen, sier Anette Willumsen, administrerende direktør i Lindorff til NTB.

Problematisk

Det er registrert 1,2 millioner betalingsanmerkninger blant privatpersoner i Norge i tredje kvartal, en økning på 6 prosent mot samme kvartal i fjor. Igjen er det oljefylkene som trekker opp landsgjennomsnittet. Aust- og Vest-Agder øker antall betalingsanmerkninger med henholdsvis 14 og 14,5 prosent. I Rogaland er økningen på 13,3 prosent, mens Telemark har en vekst på 10,3 prosent.

Når økningen i antall anmerkninger er høyere enn økning i antall personer som ikke betaler, tyder det på at når folk først ikke klarer å gjøre opp for seg, har de utestående beløp flere steder. Gjeldsanmerkninger per innbygger er mye høyere i oljebeltet enn ellers i landet, men etter to år med lave oljepriser har kostnadskutt og lavere aktivitet fått ringvirkninger for leverandørfylker, som Telemark. Det eneste fylket på Vestlandet som klarer seg bra, er Sogn og Fjordane, som ifølge Lindorff er gode på alt som har med betaling å gjøre.

Mye gjeld

Totalsummen på betalingsanmerkningene har gått ned med 1,3 prosent i Norge og beløper seg til 37 milliarder kroner i tredje kvartal. Utviklingen varierer fra fylke til fylke: Oslobeboere skylder totalt 17,1 prosent mindre enn i fjor, mens folket i Møre og Romdal skylder 16,9 prosent mer.

– Økningen i betalingsvansker startet på Sørlandet og i Telemark før det kom til Rogaland og Hordaland, og fulgte således utviklingen i arbeidsledighet. Nå ser vi også en negativ utvikling i Møre og Romsdal, og forventer en videre økning i betalingsvanskene der. Denne geografiske forskyvningen har sammenheng med hvilke typer underleverandører som ligger i de ulike fylkene, og når de har blitt truffet av oljenedturen, sier kommunikasjonsdirektør Stig-Inge Eikemo i Lindorff Norge.

Gjeldstallene henger naturlig nok tett sammen med ledighet. NAVs hovedtall om arbeidsmarkedet for september viser at ledigheten øker mest i Møre og Romsdal og Hordaland, med henholdsvis 19 og 18 prosent, etterfulgt av Rogaland med en vekst på 16 prosent. Totaltallene viser en noe mer positiv utvikling i arbeidsledigheten, med en nedgang på 1 prosent i Norge som helhet. (©NTB)