Gina Krog har startet produksjonen

Publisert

30. juni klokken 17.02 startet Statoil produksjonen på olje- og gassfeltet Gina Krog i Nordsjøen, skriver Statoil i en pressemelding.

Statoil og partnerne investerer totalt om lag 31 milliarder kroner i utbyggingen av Gina Krog-feltet.

– Vi er stolte av å ha levert Gina Krog med gode HMS-resultater og på linje med kostnadsestimatet i plan for utbygging, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi,

Prosjekter og Boring i Statoil, og retter samtidig en takk til leverandører og partnere for godt samarbeid i prosjektet.

Siden august i fjor har mer enn 600 personer jobbet kontinuerlig ute på Gina Krog-feltet med å gjøre plattformen klar for produksjon.

Gina Krog er et globalt prosjekt med store norske leveranser. For eksempel er boligkvarteret bygget på Stord, mer enn halvparten av utstyrspakkene kommer fra Norge og alle bore- og brønntjenester utføres av norske leverandører.

Gina Krog-plattformen knyttes opp til Sleipner A og bruker både prosesskapasitet på plattformen og eksisterende rørledninger for å sende gassen videre til markedet i Europa.

– Dette viser hvordan vi kan maksimere verdiskapning og realisere nye prosjekter på norsk sokkel ved å dra nytte av eksisterende infrastruktur, sier Øvrum.

Oljen fra feltet blir transportert via et lagerskip som skal ligge på feltet.

I utgangspunktet var Gina Krog et mindre gassfunn fra 1974. I 2007 og 2008 ble det også funnet olje, noe som viser hvor viktig det er å lete nær plattformer i produksjon.

– Vi mener at det er mulig å opprettholde et høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel til 2030 og videre. Vi har en svært god infrastruktur tilgjengelig og denne skal vi bruke for å skape verdier for Statoil og samfunnet i lang tid fremover, sier Statoils konserndirektør for Utvikling og Produksjon, Arne Sigve Nylund og legger til:

– Feltet skal driftes fra Statoils kontorer i Stavanger mens helikopter- og basetjenestene vil gå fra Sola og Dusavika.

Gina Krog vil gi arbeidsplasser både på land og til havs i 15-20 år framover. I tillegg bidrar Gina Krog til å forlenge levetiden og arbeidsplassene på Sleipner A og på Kårstø.