Utløste eksport for 16 mrd.

Publisert

Økt etterspørsel innen fornybar energi.

I løpet av årets første tertial har Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) utstedt nye garantier for 8,2 milliarder kroner. Det utløste 16,2 milliarder kroner i eksportkontrakter.

GIEK, som er en forvaltningsbedrift underlagt Stortinget og regjeringen, har samtidig satt av nye 900 millioner kroner i regnskapet til fremtidige tap.

Så langt i år har vi merket en økt etterspørsel innen fornybar energi og fastlandsindustri. Samtidig fortsetter utfordringene for norske eksportører innen olje og gass, sier administrerende direktør Wenche Nistad.

GIEK har mottatt få nye søknader fra olje og gassnæringen hittil i år. Samtidig registrerer bedriften at tidligere kjøpere av norsk eksport – hovedsakelig rederier – har lavere inntekter. I flere tilfeller ønsker de å utsette avdrag på løpende lån som GIEK garanterer for.

Vi gjorde nye avsetninger for fremtidige tap i våre regnskaper i dette tertialet som følge av utviklingen, opplyser Nistad som ikke utelukker nye avsetninger senere i år.

->> Se også video fra foredrag: Hvordan finansiere en milliard?

I søknadsbunken er det fornybar energi og fastlandsnæringer som vokser mest. I år hadde GIEK 86 søknader på 30,4 milliarder kroner ved tertialets utløp.

Vi har jobbet i flere år for å øke eksporten fra disse næringene. Omslaget innen olje og gass har nok akselerert denne utviklingen, sier direktør Wenche Nistad.

Powered by Labrador CMS