Om kort tid vil vi se selvkjørende skip med nullutslipp i norsk skjærgård

Publisert

Oljebransjen har gått gjennom enorme omstillinger. Mer enn 50.000 norske jobber i olje- og gassindustrien har forsvunnet.

Geir Håøy er Konsernsjef i Kongsberg Gruppen. Han deltok denne uken på Industrikonferansen i regi av Norsk Industri.

- Har vi nådd bunnen nå?

- Det er bestandig vanskelig å spå om vi har nådd bunnen, forteller Geir Håøy til enerWE. Det vi registrerer er at det ser ut til at det har flatet ut. Vi ser noen signaler på at aktiviteten tar seg opp, men vi har fortsatt en krevende periode fremfor oss. 

Kongsberg Gruppen har saktivitet i olje- og gassindustrien. De har som mange andre måttet nedbemanne de siste årene.

- Hvordan jobber dere for å motivere de ansatte?

- Det er veldig krevende. Vi jobber med å dobbeltkommunisere. Vi snakker ikke bare om de utfordringene vi har i dag, men også om mulighetene fremover. Det handler om å være tydelig på hvorfor vi gjør ting, og hvor vi skal hen fremover. Det er en fin og viktig balanse.

Det er stort fokus på digitalisering og automatisering i industrien. Vi spurte derfor Geir Håøy om han frykter at robotene skal fjerne norske arbeidsplasser.

- Vi vil se at en del jobber i dag vil forsvinne. Samtidig vil vi skape nye arbeidsplasser ved at vi får mer automatiserte og robotiserte prosesser som vil skape nye arbeidsplasser for Norge. 

I tillegg til å forbedre norsk konkurransekraft, vil også roboter bidra på miljøsiden.

- Yara Birkeland er et initiativ fra Yara der de ønsker å flytte transport av kunstgjødsel mellom Herøya og Larvik fra lastebil til et autonomt skip uten mannskap. Skipet er elektrisk med null utslipp. Dette er et visjonært prosjekt med spennende teknologi som vi skal levere. 

Han forteller at dette på sikt kan skape nye muligheter innen nærskipsfart både i Norge og internasjonalt etterhvert.

- Dette kan gi Norge en ny mulighet til å vokse innen dette segmentet.

Til tross for at Håøy mener at Kongsberg Gruppen har en krevende periode fremfor seg, så er han optimistisk.

- Det er letter å gjøre noe med fremtiden enn det som ligger bak oss. Jeg er optimistisk på norsk industris vegne. Jeg tror at Norge har muligheter ved å sørge for at vi er verdens beste på det vi prioriterer fremover.