Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Så mye koster det å søke en letelisens på norsk sokkel

Totalt henter Oljedirektoratet inn 26,5 millioner i gebyrer.

Publisert

Det ble nylig kjent at det var 33 «selskaper» som søkte om letelisenser på norsk sokkel i TFO 2019.

Oljedirektoratets budsjett for disse gebyrinntektene er 26,5 millioner kroner i 2019

Oljedirektoratet

Det er knyttet stor usikkerhet til slike lisenser, og det er snakk om store beløp når arbeidet settes i gang. På den annen side er oppsiden enorm hvis man får en lisens, og gjør et eller flere store funn av olje eller gass. Isåfall kan avkastningen bli fantastisk - selv om staten krever 78 prosent av overskuddet i skatt.

TFO 2019 søknader

 • Aker BP ASA
 • A/S Norske Shell
 • Capricorn Norge AS
 • Chrysaor Norge AS
 • Concedo ASA
 • ConocoPhillips Skandinavia AS
 • DEA Norge AS
 • DNO Norge AS
 • Edison Norge AS
 • Equinor Energy AS
 • Idemitsu Petroleum Norge AS
 • Ineos E&P Norge AS
 • Lime Petroleum AS
 • Lotos Exploration & Production Norge AS
 • LUKOIL Overseas North Shelf AS
 • Lundin Norway AS
 • M Vest Energy AS
 • Neptune Energy Norge AS
 • OKEA AS
 • OMV (Norge) AS
 • ONE Dyas Norge AS
 • Pandion Energy AS
 • Petrolia NOCO AS
 • PGNiG Upstream Norway AS
 • Repsol Norge AS
 • RN Nordic Oil AS
 • Source Energy AS
 • Spirit Energy Norge AS
 • Suncor Energy Norge AS
 • Total E&P Norge AS
 • Vår Energi AS
 • Wellesley Petroleum AS
 • Wintershall Norge AS

123.000 kroner per søknad

En titt på regelverket rundt TFO-lisenser viser at det koster 123.000 kroner å søke en lisens.

Med 33 selskaper utgjør det omtrent 4 millioner kroner. Det er imidlertid vanlig at mange av selskapene søker om flere lisenser, og hvis vi tar utgangspunkt i tildelingene i TFO 2018 hvor det ble utdelt 83 lisenser så tilsvarer det en inntekt fra dette gebyret alene på litt over 10 millioner kroner for Oljedirektoratet.

Det inkluderer forøvrig ikke de som søkte, men som ikke fikk lisens. Det betyr at gebyrinntekten for Oljedirektoratet er høyere enn dette.

Samtidig ser vi at det er mange andre gebyrer som også påløper når operatørene og lisenshaverne bedriver sin aktivitet på norsk sokkel.

Vi ble derfor nysgjerrige på hvor mye dette faktisk utgjør, samt hvilke gebyrer som faktisk utsteder, og enerWE tok derfor kontakt med Oljedirektoratet for å høre mer om dette.

- TFO-gebyret er hjemlet forskrift til petroleumsloven §9, og skal dekke Oljedirektoratets kostnader ved behandling av søknader. Størrelsen på gebyret for både TFO og ordinære konsesjonsrunder er basert på Finansdepartementets rundskriv for fastsettelse av gebyrer, skriver Oljedirektoratet i en epost til enerWE.

De forteller at Oljedirektoratet henter inn følgende gebyrer:

 • Seismiske undersøkelser (§5 og §9 i petroleumsforskriften)
 • Petroleumsregisteret (Forskrift om Petroleumsregisteret)
 • Undersøkelsestillatelse (§5 i petroleumsforskriften)
 • Utvinningstillatelse (§9 i petroleumsforskriften)
 • Lisensoppfølging og måleteknisk tilsyn (Forskrift om utgifter – tilsyn i petroleumsvirksomhet)

- Oljedirektoratets budsjett for disse gebyrinntektene er 26,5 millioner kroner i 2019, skriver Oljedirektoratet i eposten.

enerWE har tatt en liten gjennomgang av lovverket for å se hva slags gebyrer det er snakk om, hvor store de er og hva de går til.

Petroleumsloven §9 går på særskilte krav til sikkerhet i virksomheten på norsk sokkel, mens §5 går på krav til hvordan aktiviteten skal avsluttes når et felt skal stenges ned.

Petroleumsregisteret

Forskriften om Petroleumsregisteret er en forskrift som dekker reglene for hvordan Petroleumsregisteret skal drives. Her registreres alle tillatelser med hvem som er eier og operatør, samt tilhørende opplysninger. Det kan sammenlignes med bilregisteret der det står opplysninger om alle registrerte kjøretøy i Norge.

Ved registrering av pant i Petroleumsregisteret må det betales inn 10 ganger rettsgebyret som i dag er på 1.150 kroner, og det koster dermed 11.500 å registrere en endring i Petroleumsregisteret.

Oljedirektoratet tar også betalt for en bekreftet utskrift. Det koster en tredjedels rettsgebyr, altså 383 kroner.

Undersøkelsestilatelse

For hver undersøkelsestillatelse skal det i henhold til Petroleumsforskriften §5 betales et gebyr til Oljedirektoratet på 65.000 kronver for hvert kalenderår.

Hvis den ikke er innbetalt før utgangen av et kalenderår bortfaller hele undersøkelsestillatelsen fra 1. januar året etter.

Det påfaller også et gebyr på 33.000 kroner for hver seismiske undersøkelse som skal gjennomføres.

Timepris for tilsynet

Forskrift om refusjon av utgifter for tilsyn med ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten inneholder regelverket for hvordan tilsynene skal gjennomføres.

Disse tilsynene må betales av selskapet som blir gjennomgått, og det blir de belastet med 820 kroner for hver medgått time. Det inkluderer også tiden som brukes til reise.

Flere gebyrer

Gebyrene som Oljedirektoratet opererer med går til å dekke jobben de er satt til å gjøre. De skal ikke være en inntektskilde som skal generere overskudd. Pengene går til å gjøre jobben som er direkte relatert til gebyret.

Sånn sett viser de relativt høye kostnadene at det er snakk om ganske omfattende saksbehandling når olje- og gasselskapene søker om lete- og utvinningslisenser.

Powered by Labrador CMS