Derfor bør du droppe digitale julekort

Publisert

....men forskning viser at smøregaver fortsatt virker.

Det nærmer seg jul. Tradisjon tro må bransjens markedsdirektører sette seg ned for å skrive julekort til kunder og samarbeiderpartnere.

Heldigvis har man effektivisert denne prosessen, og veldig mange bedrifter har nå gått over til å sende ut digitale julekort. Men hvilken effekt har egentlig de digitale julekortene?

Lite originale julekort fra bedrifter

Utfordringen med digitale julekort er at julekortene ofte er veldig lite originale. Fellesnevneren er animasjoner av snøkorn som faller ned på en oljeplattform og reinsdyr og julenisse i bakgrunnen.

 • Klikk her for å se fjorårets julekort fra enerWE.
 • - Jeg synes det er hyggelig å få digitale julekort, gitt at det er lagt litt arbeid bak - f eks bilder av de ansatte, en morsom vri etc. forteller Caroline Keller til enerWE.no. Standard "god jul fra oss i "xxx" blir oversett.

  Digitale julekort kan virke mot sin hensikt 

  Alain Fasotte har startet Dappd. Tanken er å gi forbruker kontroll over reklamen. Reklamen skal være relevant.

  - Dappd er et nytt økosystem som skal erstatte de mange hundre ueffektive økosystemene som finnes i dag og som gir lav relevans for forbruker, forteller Alain Fasotte til enerWE.no.

  - Hvorfor tror du bedrifter velger digitale julekort fremfor tradisjonell brevpost?

  - Det finnes mange gode grunner til digitale julekort. Miljø, at man kan nå beslutningstager personlig og at det er veldig kostnadseffektivt, svarer Fasotte.

  - Hvordan tror du mottakeren av digitale julekort opplever julehilsenen? 

  - Her ligger utfordringen. Hvis julekortet er personlig, så er det hyggelig. Hvis julehilsen ikke er gjort personlig og relevant, så oppleves det som spam. Jeg har selv fått digitalt julekort uten personlig hilsen. Inntrykket jeg satt igjen med er at jeg er lite verd for avsender. For å si det slik, min relasjon til bedriften ble ikke styrket, muligens svekket.

  - Før så samlet man papirjulekort i resepsjonen eller i kantinen. Hvor tror du de digitale julekortene samles?

  - De havner nok i den digitale søppelboksen i løpet av et minutt eller to.

  Spørreundersøkelse

  Facebook-gruppen "Stort og smått om sosiale medier" består av mer enn 9500 medlemmer. Vi stilte spørsmålet om digitale julekort, og fikk mange svar.

  Spørsmål: I hvilken grad setter dere pris på å motta digitale julekort på e-post fra kunder og samarbeidspartnere? 

  • Det oppleves som Spam
  • Setter pris på tanken bak, men de blir oversett
  • Det er hyggelig
  • I løpet av formiddagen den 4. desember fikk vi inn litt mer en 60 svar.

   Er tiden for julekort forbi?

   Klikk for å forstørre bildet
   Klikk for å forstørre bildet

   - På jobben min lurer vi på om folk setter mer eller mindre pris på julekort nå som de har blitt elektroniske istedet for papirbaserte, sier Siv Loraine Seljevold til enerWE. De kommer kanskje kun til epostboksen til en leder i virksomheten og settes ikke til allment skue i kantina. Har tiden sånn sett løpt fra julekortene?

   Hvor ble det av julegavene?

   I oljebransjen har det vært en tradisjon å gi dyre julegaver til viktige kunder og forretningspartnere.

   Selv om det kanskje var en spøk, så finnes det også noe realitet i sitatet som ofte ble brukt frem mot år 2000:

   Jeg må ta stasjonsvognen til jobb i dag for å få med meg alle smøregavene hjem...

   Etter flere store korrupsjonssaker så har bransjen blitt mer edruelig. Flere og flere bedrifter dropper også julegaver til kunder, og gir heller penger til veldedig formål.

   Olav Johansen arbeider som høyskolelektor ved Markedshøyskolen.

   - Hvilken påvirkningseffekt har utveksling av gaver?

   - Utveksling av gaver er et eldgammelt fenomen blant menneskeheten. Du finner det på tvers av kulturer og samfunnssystemer. Gaver skaper relasjoner og bindinger mellom mennesker, forteller Olav Johansen til enerWE.no. Den som mottar en gave, får et behov for å gi noe tilbake. Det er psykologisk ubehagelig å stå i gjeld til noen. Vi søker derfor å gjenopprette balansen ved å gi noe tilbake. I primære samfunn kunne slike bindinger være livreddende: Hvis jeg delte matlageret mitt med naboen da naboen sitt var tomt, kunne jeg som regel stole på at naboen ville dele med meg den dagen jeg trengte det.

   - Er det vitenskapelig bevist at gaver til kunder bidrar til at kundene kjøper mer av deg?

   - Det enkle svaret er: Ja, det er grundig dokumentert at det å gi gaver til kunder gjør at de kjøper mer av deg. Påvirkningen virker selvfølgelig ikke mekanisk, det er altså ikke sånn at hver gang du gir en gave til en kunde, så kommer det en ordre tilbake. Men hvis dette praktiseres overfor et stort antall kunder over tid, så er det grunn til å regne med at det vil utgjøre en forskjell.

   - Hvordan påvirker prisnivået av gaver graden av påvirkning?

   - Her er det to perspektiver jeg vil trekke frem. For det første så er det slik at den grunnleggende drivkraften i gaveutveksling handler om å skape balanse. Siden det er ubehagelig å stå i gjeld vil vi søke å gjenopprette likevekt ved å gi noe tilbake. Vi kan derfor si at en stor gave vil skape et behov for å gi noe i samme størrelsesorden tilbake. Studier viser dessuten at vi har en tendens til å gi mer tilbake enn vi fikk. Dette er fascinerende fordi det da skapes en ny ubalanse. Nå er det den første giveren som kan oppleve å stå i gjeld. Partene har dermed utviklet en binding som kan beskrives som en allianse der de hjelper hverandre i ulike sammenhenger. Dette kan være svært positivt for samarbeid og verdiskaping. I gamle samfunn kunne det handle om å overleve. Det kan det også i næringslivet, samtidig som slike bindinger kan være etisk og juridisk utfordrende.

   - Så det er en sammenheng mellom prisnivået på gave og størrelsen på gjengjeldelsen?

   - Ja, men det er også et annet viktig poeng jeg vil trekke frem. Noen studier viser at det ikke er en sammenheng mellom prisnivå og grad av påvirkning. Her poengteres det at hva man gir, utgjør bare en del av påvirkningseffekten. Vel så viktig er hvordan man gir. Gaver som gis med personlig omtanke og som kommer overraskende på den andre parten, forsterker gjengjeldelsesbehovet. I slike tilfeller kan vi se at selv små gaver og oppmerksomheter kan utgjøre store forskjeller. Små gaver kan derfor skape kraftigere bindinger enn store gaver, hvis de gis på en oppriktig og personlig måte.

   - Hva menes egentlig med gaver i denne sammenhengen?

   - Gaver brukes i denne sammenhengen i vid betydning. Det trenger slett ikke å dreie seg om kostbare gaver eller fysiske objekter. Det kan gjerne være «gaver» i form av gode råd, eksklusiv informasjon, anbefalinger eller gaver som har svært lav økonomisk verdi. Det er kanskje mer riktig å snakke om effekten av å gi enn effekten av å gi gaver. Å gi, i vid forstand, er en svært relasjonsbyggende handling.

   - Hvilken effekt har gaver til veldedige formål overfor kundene som mottar e-post eller postkort med info om at årets gave gikk til et veldedig formål?

   - Jeg kjenner ikke til dokumentasjon på effekter av denne type gaver. Hvis spørsmålet er om det fører til at kunder kjøper mer basert på slik informasjon, så er svaret mitt at jeg tviler jeg på det.