Gasum kjøper Lyse ut av Skangas

Publisert

Energiselskapet Gasum forteller i en pressemelding at de øker sin aksjeandel i Skangas til 100 prosent.

Gasum kjøper den resterende aksjeposten i LNG-tilbyderen Skangas fra det norske Lyse-konsernet. I 2014 ble Gasum majoritetseier i Skangas med sin 51 prosent eierandel, og i fjor ble andelen økt til 70 prosent.

- Det at Skangas fusjonerer nå med Gasum gjør oss enda bedre rustet til å bygge og utvikle det nordiske gassøkosystemet og svare på økende etterspørsel, sier Gasums administrerende direktør Johanna Lamminen.

Gass spiller en stor rolle i forsøket på å redusere energiens karbonfotavtrykk i Norden. Etterspørselen etter renere drivstoffløsninger øker kraftig i alle transport- og industrisektorer mens man leter etter metoder for å redusere utslipp og forebygge klimaendringer. LNG egner seg for bruk både innen maritim transport, landtransport og industri. Også fornybar flytende biogass (LBG) kan brukes i de samme bruksområdene.

I løpet av de siste årene har Gasum målrettet utviklet den nordiske LNG-infrastrukturen for å forbedre tilgjengeligheten av gass for å tilfredsstille behovene innen både maritim transport og landtransport. I september offentliggjorde Gasum sin intensjon om å utvide det nordiske nettverket av gassfyllingsstasjoner til cirka 50 stasjoner innen begynnelsen av 2020-tallet. Et omfattende nettverk av gassfyllingsstasjoner i både Finland, Sverige og Norge vil gjøre det mulig å øke bruken av flytende natur- og biogass innen transport og distribusjon i betydelig grad.