Boenheten på Johan Sverdrup rett før den ble sendt ut på feltet.
Boenheten på Johan Sverdrup rett før den ble sendt ut på feltet.

Så mye tjente de norske feltene på olje og gass i november

To felt dro inn mer enn fem milliarder kroner hver, og åtte felt produserte olje og gass for mer enn én milliard kroner på en måned.

Publisert Sist oppdatert

De fleste vet at Norge henter ut store beløp fra utvinning av olje og gass på norsk sokkel, og at det kommer fra mange felt i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Det er imidlertid stor forskjell på feltene, og det publiseres som regel ikke oversikter over hvilke felt som bidrar med mest til Norges eksportinntekter. Informasjon om hvor mye hvert enkelt felt produserer av olje og gass er relativt enkelt tilgjengelig på Oljedirektoratets hjemmesider, men det sier ikke egentlig så mye om hva slags verdier som hentes ut hver måned.

Tidligere denne uken har enerWE sammenstilt eksporttall fra SSB med produksjonstall fra Oljedirektoratet for å avdekke hvor hvilken pris norsk olje og gass får fra måned til måned. Da kom vi frem til at vi for oljen i snitt fikk en pris på 473 kroner fatet mens vi for gassen oppnådde en snittpris på 1,43 kroner for hver kubikkmeter med gass. Det var prisene for fjorårets 11 første måneder.

I november fikk Norge i snitt 548,47 kroner fatet for oljen og 1,05 kroner kubikkmeteren for gassen

November er foreløpig den siste måneden med tilgjengelige produksjonstall for alle feltene på norsk sokkel, og vår gjennomgang viste at i november fikk Norge i snitt 548,47 kroner fatet for oljen og 1,05 kroner kubikkmeteren for gassen.

Med det som utgangspunkt har vi tatt en titt på produksjonstallene for alle feltene på norsk sokkel, og laget en analyse som viser hvor mye penger de produserte olje og gass for i november 2019.

Det nyåpnede feltet Johan Sverdrup dro inn nesten 5,3 milliarder kroner

Denne listen viser at vi har to felt som hentet ut olje og gass for mer enn fem milliarder kroner i november. Det var det nyåpnede feltet Johan Sverdrup som dro inn nesten 5,3 milliarder kroner, hvorav nesten alt kom fra oljeutvinning, samt Troll som med sine 5,0 milliarder kroner hentet omtrent to tredjedeler av inntektene fra gassutvinningen.

Deretter følger seks felt som alle produserte olje og gass for mer enn én milliard kroner. Det var:

  • Ekofisk: 1,7 mrd kroner
  • Osberg: 1,5 mrd kroner
  • Edvard Grieg: 1,4 mrd kroner
  • Edvard Grieg: 1,4 mrd kroner
  • Grane: 1,4 mrd kroner
  • Ormen Lange: 1,2 mrd kroner
  • Åsgard: 1,1 mrd kroner

Se tabellen nederst i artikkelen for en komplett oversikt, samt hvordan inntektene for hvert felt fordeles mellom olje og gass.

Så må det bemerkes at denne tabellen tar utgangspunkt i gjennomsnittspriser. Det kan være individuelle avvik, for eksempel i form av at noen har inngått avtaler på høyere eller lavere priser enn snittet.

Det er også verdt å ha i bakhodet at dette er omsetningstall, og at lønnsomheten og skatteinntektene vil variere fra felt til felt. Det samme vil utslippene.

Feltenes olje- og gassinntekter i november 2019

Rang Feltnavn Oljeinntekter Gassinntekter Totalt
1JOHAN SVERDRUPkr 5 220 042 328kr 55 965 000kr 5 276 007 328
2TROLLkr 1 710 966 151kr 3 332 154 000kr 5 043 120 151
3EKOFISKkr 1 638 311 756kr 83 590 500kr 1 721 902 256
4OSEBERGkr 1 067 564 221kr 464 352 000kr 1 531 916 221
5EDVARD GRIEGkr 1 369 324 901kr 44 740 500kr 1 414 065 401
6GRANEkr 1 400 753 274kr 0kr 1 400 753 274
7ORMEN LANGEkr 0kr 1 195 782 000kr 1 195 782 000
8ÅSGARDkr 479 084 322kr 635 260 500kr 1 114 344 822
9IVAR AASENkr 950 992 901kr 36 624 000kr 987 616 901
10HEIDRUNkr 834 525 077kr 125 244 000kr 959 769 077
11VISUNDkr 431 096 542kr 450 691 500kr 881 788 042
12GOLIATkr 869 748 314kr 0kr 869 748 314
13GULLFAKS SØRkr 490 123 926kr 355 834 500kr 845 958 426
14GULLFAKSkr 814 757 286kr 0kr 814 757 286
15SNORREkr 803 131 203kr 0kr 803 131 203
16ALVHEIMkr 738 446 022kr 57 424 500kr 795 870 522
17ELDFISKkr 728 475 880kr 24 318 000kr 752 793 880
18AASTA HANSTEENkr 0kr 703 983 000kr 703 983 000
19VALHALLkr 666 412 605kr 33 180 000kr 699 592 605
20SKARVkr 356 820 706kr 268 327 500kr 625 148 206
21KVITEBJØRNkr 212 236 390kr 387 418 500kr 599 654 890
22GUDRUNkr 477 738 870kr 118 797 000kr 596 535 870
23FRAMkr 517 929 929kr 58 401 000kr 576 330 929
24SNØHVITkr 0kr 572 754 000kr 572 754 000
25TYRIHANSkr 231 210 710kr 262 846 500kr 494 057 210
26GINA KROGkr 461 903 938kr 6 583 500kr 468 487 438
27OSEBERG SØRkr 362 581 999kr 85 218 000kr 447 799 999
28ODAkr 429 544 098kr 0kr 429 544 098
29SLEIPNER VESTkr 189 950 189kr 222 138 000kr 412 088 189
30BALDERkr 388 007 587kr 913 500kr 388 921 087
31UTGARDkr 289 962 103kr 71 557 500kr 361 519 603
32TRESTAKKkr 326 530 792kr 0kr 326 530 792
33DRAUGENkr 301 726 181kr 367 500kr 302 093 681
34TORDISkr 249 598 550kr 32 991 000kr 282 589 550
35VIGDISkr 210 580 449kr 0kr 210 580 449
36MARIAkr 209 441 990kr 0kr 209 441 990
37MIKKELkr 77 139 234kr 129 244 500kr 206 383 734
38STATFJORDkr 151 622 063kr 51 933 000kr 203 555 063
39KNARRkr 195 711 482kr 2 121 000kr 197 832 482
40VOLUNDkr 181 084 007kr 11 245 500kr 192 329 507
41KRISTINkr 119 607 211kr 68 901 000kr 188 508 211
4224/9-12 S (Frosk)kr 184 568 382kr 3 139 500kr 187 707 882
43NORNEkr 106 808 170kr 78 844 500kr 185 652 670
44GJØAkr 64 098 702kr 111 678 000kr 175 776 702
45VALEMONkr 47 401 300kr 114 492 000kr 161 893 300
46BRAGEkr 154 209 471kr 3 507 000kr 157 716 471
47MORVINkr 99 080 447kr 32 308 500kr 131 388 947
48VILJEkr 124 609 532kr 945 000kr 125 554 532
49VEGAkr 58 647 897kr 63 493 500kr 122 141 397
50SVALINkr 90 041 771kr 0kr 90 041 771
51RINGHORNE ØSTkr 80 968 597kr 0kr 80 968 597
52VALEkr 78 864 172kr 0kr 78 864 172
53OSEBERG ØSTkr 77 001 239kr 441 000kr 77 442 239
54TAMBARkr 75 655 787kr 0kr 75 655 787
55ULAkr 69 101 022kr 0kr 69 101 022
56ALVEkr 26 978 033kr 39 910 500kr 66 888 533
57VESLEFRIKKkr 51 196 164kr 10 941 000kr 62 137 164
58URDkr 59 475 867kr 0kr 59 475 867
59MARULKkr 15 110 458kr 31 668 000kr 46 778 458
60BYRDINGkr 44 123 918kr 0kr 44 123 918
61STATFJORD NORDkr 36 085 706kr 861 000kr 36 946 706
62SKULDkr 36 223 701kr 0kr 36 223 701
63TUNEkr 7 555 229kr 26 197 500kr 33 752 729
64EMBLAkr 20 526 764kr 8 704 500kr 29 231 264
65BLANEkr 25 874 072kr 0kr 25 874 072
66SLEIPNER ØSTkr 11 798 577kr 13 671 000kr 25 469 577
67SYGNAkr 23 355 663kr 0kr 23 355 663
68HODkr 21 354 734kr 703 500kr 22 058 234
69ATLAkr 4 381 343kr 17 640 000kr 22 021 343
70GUNGNEkr 8 003 713kr 11 497 500kr 19 501 213
71VISUND SØRkr 8 348 701kr 10 626 000kr 18 974 701
72SKIRNEkr 2 621 906kr 15 823 500kr 18 445 406
73ENOCHkr 16 731 900kr 0kr 16 731 900
74SIGYNkr 6 727 259kr 8 851 500kr 15 578 759
75GYDAkr 15 386 448kr 0kr 15 386 448
76STATFJORD ØSTkr 13 937 500kr 336 000kr 14 273 500
77HEIMDALkr 3 898 360kr 4 956 000kr 8 854 360
78REVkr 1 793 936kr 2 247 000kr 4 040 936
79GIMLEkr 0kr 3 685 500kr 3 685 500
80ISLAYkr 482 983kr 2 562 000kr 3 044 983
Sumkr 27 927 714 614kr 10 570 633 500kr 38 498 348 114