Selv med oljekutt produserte norsk sokkel olje og gass for 28,4 milliarder i august

Selv med selvpålagte kutt i oljeproduksjonen produserte norsk sokkel olje og gass for 916 millioner kroner hver dag i august.

Publisert

På fredag i forrige uke la Oljedirektoratet frem de foreløpige produksjonstallene for august måned.

De viste en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 2.019.000 fat olje, NGL og kondensat. Av det utgjorde oljen 1.722.000 fat, og i tillegg kom 270.000 fat NGL og 26.000 fat kondensat.

Som en del av vedtaket om produksjonskutt som ble gjort i april, ble det kuttet 134.000 fat med olje i august. Disse kuttene reduserte oljeinntektene med 54,1 millioner kroner hver dag.

Gassproduksjonen lå i snitt på 286,8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) per dag.

I august lå oljeprisen i snitt på 45,06 dollar fatet, og dollarkursen lå på 8,96 kroner. Det ga en gjennomsnittlig oljepris på 403,74 kroner fatet. Det betyr at det i snitt ble produsert olje for 695,2 millioner kroner hver eneste dag i august.

Gassprisen har vært veldig lav i 2020, og den traff bunnen to måneder senere enn oljeprisen. Den tok seg imidlertid opp igjen i august, og da lå snittprisen på 0,88 kroner per standard kubikkmeter. Det betyr at norsk sokkel si snitt produserte gass for 221,6 millioner kroner om dag i august.

Legger vi sammen oljen og gassen ble det produsert for 916,8 millioner kroner hver dag i august. Det utgjør 28,4 milliarder kroner i august. Inntektene fra NGL og kondensat kommer i tillegg.

Powered by Labrador CMS