Oseberg Sør
Oseberg Sør

Prisene traff bunnen, men det ble likevel produsert olje og gass for over 750 millioner kroner hver eneste dag i april

Publisert

Olje- og gassbransjens nedtur startet i mars, men det var april som var den virkelig store bunnmåneden. Da var både oljeprisen og gassprisen på sitt laveste. Det ble likevel produsert olje og gass for mange milliarder kroner i løpet av måneden.

Oljedirektoratet har lagt frem de foreløpige produksjonstallene for april, og de viser at det i snitt ble produsert 2,1 millioner fat olje, NGL og kondensat hver dag gjennom hele måneden. Det var en økning på 60.000 fat fra dagsproduksjonen i mars, og dermed endte tallet på 2.117.000 fat.

Av det utgjorde oljeproduksjonen 1.783.000 fat, mens NGL utgjorde 308.000 fat og kondensat 26.000 fat.

Det betyr at det ble produsert 1,9 prosent mer enn Oljedirektoratet hadde i sin prognose for april, og så langt i år er det produsert 0,5 prosent mer enn forventet.

Gassproduksjonen var imidlertid lavere enn opprinnelig forventet. Den lå i snitt på 300,7 millioner standard kubikkmeter (Sm3) gjennom april måned. Det er 3,7 prosent under prognosen.

Totalt har det blitt produsert 79,8 millioner standard kubikkmeter med oljeekvivalenter så langt i år på norsk sokkel. Det fordeler seg slik:

  • 33,2 millioner Sm3 olje
  • 6,5 millioner Sm3 oljeekvivalenter NGL + kondensat
  • 40,1 millioner Sm3 oljeekvivalenter gass

For folk flest er det trolig vanskelig å forholde seg til produksjonstall. Tar vi en titt på hva dette betyr i kroner og ører ser vi at det er snakk om betydelige beløp. Det er på tross av at april var den dårligste måneden så langt i år.

Oljeprisen lå i snitt på 26,69 dollar fatet i april, og med en gjennomsnittlig dollarkurs på 10,43 kroner tilsvarer det en pris på 278,38 kroner fatet.

Etter det har forøvrig oljeprisen tatt seg noe opp. Så langt i mai ligger den i snitt på 31,23 dollar fatet, og snittprisen for hele året ligger på 42,83 dollar fatet.

Gassprisen var også rekordlav i april, og enerWE har tidligere rapportert at den i snitt lå på bare 0,85 kroner per kubikkmeter i april.

Det betyr at det i april ble produsert olje for 496,3 millioner kroner og gass for 255,6 millioner kroner hver eneste dag. Tilsammen utgjør det 751,9 millioner kroner hver dag, og for hele april måned utgjør det totalt 22,6 milliarder kroner.

Det var likevel mindre enn i mars. Da ble det produsert olje og gass for 28,8 milliarder kroner.

Oljeprisen har som nevnt tatt seg opp igjen, men gassprisene er fortsatt lave og det er mye som tyder på at de blir enda lavere i mai enn i april. Samtidig er mai den siste måneden med full produksjon før Norges oljekutt begynner å slå inn på tallene fra og med juni. Det gjenstår å se hvordan det gir utslag for Norges inntekter når oljeprisen har gått opp samtidig som oljeproduksjonen går ned.

Powered by Labrador CMS