Norsk sokkel produserte olje og gass for 1,5 milliarder kroner hver dag i desember

Desember ble en god måned for norsk olje og gass med en produksjonsverdi dobbelt så stor som i april.

Publisert

Fredag la Oljedirektoratet frem de foreløpige tallene for produksjonen på norsk sokkel i desember.

De viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 2.135.000 fat olje, NGL og kondensat:

  • 1.811.000 fat olje
  • 310.000 fat NGL
  • 13.000 fat kondensat.

Disse tallene inkluderer et selvpålagt kutt på 134.000 fat olje per dag i andre halvår 2020.

Gassproduksjonen lå på 332,3 millioner standard kubikkmeter (Sm3) hver dag.

I desember lå oljeprisen i snitt på 50,23 dollar fatet, og med en gjennomsnittlig dollarkurs på 8,71 kroner tilsvarer det 437,50 norske kroner per fat. Samtidig lå snittprisen for gass på 1,80 kr/Sm3 i desember.

Disse gjennomsnittsprisene vil variere noe fra hva som faktisk ble oppnådd av priser for oljen og gassen i fjorårets siste måned, men de gir en god indikasjon på sånn cirka hvor mye det var snakk om, og de er konsistent sammenlignbare med tidligere måneder.

Dette betyr at det ble hentet opp olje for 934 millioner kroner og gass for 582 millioner kroner hver eneste dag gjennom desember måned. Til sammen utgjør det litt over 1,5 milliarder kroner hver dag, og da kommer inntektene fra NGL og kondensat i tillegg.

Det er markant mer enn de nesten 1,2 milliardene som ble hentet opp i november og de 1,1 milliardene som ble hentet opp hver dag i oktober. I september var dagsinntektene under én milliard kroner dagen. Da ble det produsert olje og gass for 900 millioner kroner. Dårligst gikk det i april. Da ble det bare produsert olje og gass for 750 millioner kroner om dagen.

Her kan du lese mer om olje- og gassproduksjonen i desember på Oljedirektoratets hjemmeside.

Powered by Labrador CMS