Troll A platform
Troll A platform

Norge nådde oljetoppen i 2001, mens gassen hadde en foreløpig topp i 2017

Samlet sett produserte norsk sokkel mest tilbake i 2004, men vi nærmer oss den toppen i årene fremover.

Publisert
Animert_produksjon.gif

Norge har vært og er en oljenasjon, og det har vi vært i 50 år.

Oljeproduksjonen kom i gang tidlig på 1970-tallet, og bidro til store inntekter og en voldsom næringsutvikling. Den daglige produksjonen steg fra 10.000 fat med olje per dag i 1971, og nådde et gjennomsnitt på én million fat per dag i 1983.

Deretter gikk det slag i slag før oljeproduksjonen nådde toppen i 2001. Da ble det produsert 3,4 millioner fat med olje hver eneste dag gjennom hele året.

Etter det har oljeproduksjonen falt, og i 2020 lå den på omtrent to millioner fat per dag etter å ha ligget på mellom 1,7 og 1,9 millioner fat om dagen fra 2012 og frem til 2019. De neste fem årene frem til 2025 forventer imidlertid Oljedirektoratet at oljeproduksjonen vil stige litt, og at den vil ligge på nesten 2,4 millioner fat om dagen i 2024 og 2025.

Selv om oljen nådde toppen helt tilbake i 2001 betyr det ikke at norsk sokkel har lagt toppen nesten 20 år bak seg. For ved siden av oljen har vi også stor produksjon av gass på norsk sokkel.

Olje og gass er to forskjellige produkter selv om de begge regnes som fossile energikilder. Når man snakker olje, snakker man som regel om fat, og et fat utgjør 159 liter. Når man snakker om gass benytter man flere forskjellige måleenheter, og en av de er kubikkmeter. Å sammenligne de to energikildene blir litt som å sammenligne epler og pærer, men for å gjøre det mulig regner man det som regel om til oljeekvivalenter som oppgis i enten fat eller kubikkmeter. Ett fat olje tilsvarer tusen fat gass, og en kubikkmeter olje tilsvarer tusen kubikkmeter gass.

Ser vi på utviklingen for gassen omregnet i antall millioner oljeekvivalenter (OE), ser vi at den lenge var relatitivt lav. Det var først i 2002 at den daglige gassproduksjonen passerte 1 millioner fat oljeekvivalenter.

Den norske gassproduksjonen nådde en foreløpig topp i 2017. Da ble det i snitt produsert 2,11 millioner fat oljeekvivalenter med gass på norsk sokkel.

Selv om gassen aldri har vært helt oppe på høyden med oljeproduksjonen på sitt høyeste, har vi hatt flere år der Norge har produsert mer gass enn olje. Det skjedde i:

  • 2012
  • 2015
  • 2017
  • 2018
  • 2019

Den samlede toppen nådde for øvrig Norge i 2004. Da ble det totalt produsert 4,54 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav oljen sto for 3,18 millioner mens gassen sto for 1,36 millioner fat.

Vi er ikke fullt på den høyden nå, men vi er ikke så veldig langt unna. I årene fra 2021 og frem til 2025 forventer Oljedirektoratet at den samlede olje- og gassproduksjonen vil øke fra 3,95 millioner fat om dagen til 4,36 millioner fat oljeekvivalenter.

Powered by Labrador CMS