- Oljeprisen omtales dobbelt så mye som strømprisen

Publisert

Oljeprisen er særdeles viktig for norsk økonomi, mens strømprisen er noe som opptar nordmenn flest fordi det er noe de selv må betale. Gassprisen er det derimot svært få som har et forhold til i Norge da vi knapt bruker gass i husholdningene.

Disse tre energiprisene er alle viktige for norsk økonomi på hver sin måte, og enerWE har derfor bedt medieovervåkningsbyrået M-Brain om å se litt på statistikken for hvor mye de omtales, samt hvem som uttaler seg mest om disse energiprisene.

- Vi ser at oljeprisen i norske medier har vært over dobbelt så mye omtalt som strømprisen så langt i 2018. Gassprisen er svært beskjedent omtalt i norske redaksjonelle kilder – på tross av eksporten av at gass er nesten like stor i kroner og ører som olje for Norge, og utgjør 22 prosent av vår totale eksportverdi, sier Oddmund Fredrik Jacobsen Vaagsholm, sjef for analyse og rådgivning i M-Brain til enerWE.

Norsk presse er mer opptatt av oljeprisen enn strømprisen, ifølge medieovervåkningsbyrået M-Brain. Gassprisen er det få som skriver noe særlig om.
Norsk presse er mer opptatt av oljeprisen enn strømprisen, ifølge medieovervåkningsbyrået M-Brain. Gassprisen er det få som skriver noe særlig om.

Ser vi på statistikken for omtalen av strømprisen så er det tydelig at dette er av stor interesse for lokalavisene, samt den "nasjonale lokalavisen" Nationen.

- Nationen troner øverst som den kilden som så langt i år har omtalt strømprisene hyppigst. Nisjemedier sammen med storbyavisen Fædrelandsvennen er dominerende – før man som femte største kilde finner riksmediet VG. Blant talspersoner utmerker Per Sanderud fra direktoratet NVE seg, foran to kommersielle aktører, sier Jacobsen Vaagsholm.

De to kommersielle talspersonene er Stina Johansen i kraftbørsen Nordpool og Olav Johan Botnen i analyse- og konsulentselskapet Wattsight. Deretter kommer Kathrine Kleveland i Nei til EU. Det at hun er så hyppig omtalt henger trolig sammen med den opphetede debatten om Acer og EU's tredje energipakke.

Av nisjemediene er det fagpressepublikasjoner som Kraftnytt.no og enerWE som kommer høyt opp på listen over dekningen av strømprisen.

Omtalen av oljeprisen følger også et geografisk mønster. Interessen er helt klart størst i oljehovedstaden Stavanger, mens riksavisene VG, Dagbladet og Aftenposten ikke er blant de som skriver mest om den.

- I omtalen av oljeprisen ser man noe av det samme bildet som for strømprisene avtegne seg. Storbyavisene omtaler den hyppigst – og da i særdeleshet storbyavisene på Vestlandet, Nordvestlandet og Midt-Norge. Det største riksmediet er Nettavisen – som befinner seg et godt stykke bak i omtalemengde, sier Jacobsen Vaagsholm.

Her er avisene med flest omtaler av oljeprisen så langt i år:

 1. Stavanger Aftenblad
 2. Adresseavisen
 3. Sunnmørsposten
 4. Romsdal Budstikke
 5. Nettavisen
 6. Troms Folkeblad
 7. SYSLA
 8. Proinvestor
 9. iTromsø
 10. Harstad Tidende
 11. Når det gjelder hvem som uttaler seg om oljeprisen, så domineres listen av finansfolk.

  - Torbjørn Kjus er den talspersonen som er mest fremtredende og synlig i kraft av sin posisjon som oljeanalytiker hos DNB. Kjus går nå av og går til Spetalen-selskapet Vistin Pharma og deres energisatsning. Bjarne Schieldrop er en annen fremtredende analytiker – som mediene kanskje vil benytte mer som ekspertkilde nå som Kjus trolig blir mindre synlig som premissleverandør av innsikt i oljesektoren, sier Jacobsen Vaagsholm.

  Det er stort sett menn som uttaler seg om oljeprisen.
  Det er stort sett menn som uttaler seg om oljeprisen.

  Forøvrig domineres listen av menn.

  - Ellers ser man at bare at bare to av tolv talspersoner er kvinner på vår toppliste. Thina Saltvedt – som har vært en profilert oljeanalytiker gjennom flere år – går i tillegg nå fra oljesektoren og over til å arbeide med grønn energi. Jeanette Strøm Fjære er en ung og fremadstormende makroøkonom – som ikke utelukkende uttaler seg om oljepriser og oljesektoren, men som gjerne uttaler seg om økonomiske forhold på et overordnet og makroøkonomisk nivå. Tendensen vi ser knyttet til omtale av oljeprisen i mediene, med to av tolv kvinner som mest brukte kilder for mediene, er dessverre en nokså vanlig skjevfordeling mellom kjønnene som ekspertkilder. Dette er ikke unikt for energisektoren – og en generell utfordring for mediene i deres bruk av kvalifiserte kilder, sier Jacobsen Vaagsholm.

  Når det gjelder omtale av gasspriser er ikke konkurrende talsmenn like stor. Her er det Stig Myrseth fra Dovre forvaltning som oftest uttaler seg, etterfulgt av Equinor-sjef Eldar Sætre og Svein Tore Holsæther i Yara.

  Mens strømprisomtalen domineres av lokale medier, og oljeprisomtalen av regionale medier, så er det næringslivsavisene som dominerer omtalen av gassprisen.

  1. Dagens Næringsliv
  2. E24.no
  3. Hegnar Online
  4. Stavanger Aftenblad
  5. Finansavisen
  6. Dagbladet
  7. A-magasinet
  8. Addresseavisen
  9. Firda
  10. Stortinget
  11. - De økonomiske redaksjonelle mediene er dominerende i omtalen av gasspriser så langt i 2018. Det totale volumet av omtale er ikke stort – og omtalen er gjerne fagspesifikk når den først oppstår. Storbyavisen Stavanger Aftenblad blander seg inn i toppen som kilde blant våre største og viktigste publikasjoner av økonomiske nyheter, sier Jacobsen Vaagsholm.

   Les også:

Powered by Labrador CMS